Back to top
.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO   I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (thời gian đào tạo 3 năm) 1. Điện công nghiệp 2. Công nghệ ô tô

Xem thêm »

Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp;

Xem thêm »