Back to top

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (thời gian đào tạo 3 năm)

1. Điện công nghiệp

2. Công nghệ ô tô

3. Hàn

4. Khảo sát địa hình

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Công nghệ sinh học

7. Lâm sinh

8. Kỹ thuật xây dựng

9. Vận hành máy thi công nền

10. Quản trị cơ sở dữ liệu

11. Thú y

12. Phiên dịch tiếng anh thương mại

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (thời gian đào tạo 2 năm)

1. Điện công nghiệp

2. Công nghệ ô tô

3. Hàn

4. Khảo sát địa hình

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Công nghệ sinh học

7. Lâm sinh

8. Kỹ thuật xây dựng

9. Vận hành máy thi công nền

10. Sửa chữa và lắp ráp máy tính

11. Thú y

12. Cốt thép – hàn

13. Cấp thoát nước

14. Khuyến nông lâm

15. Phiên dịch tiếng anh thương mại

III. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ (Thời gian đào tạo 3 – 6 tháng)

1. Đào tạo lái xe các hạng A1, B2, C. 

2. Đào tạo lái máy thi công nền (ủi, xúc, đào, san, cạp, lu, nâng,…)

3. Anh văn: chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C.

4. Tin học: chứng chỉ Quốc gia A, B.

5. Sửa chữa ô tô, xe máy, máy Nông nghiệp, Hàn kim loại, Điện ô tô.

6. Điện dân dụng – công nghiệp.

7. Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây nông nghiệp, công nghiệp, cây cảnh, rau quả,…; ứng dụng Công nghệ sinh học vào công tác giống cây trồng,…

8. Đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc thợ. Hợp đồng đào tạo cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (thời gian đào tạo 3 năm)

1. Điện công nghiệp

2. Công nghệ ô tô

3. Hàn

4. Khảo sát địa hình

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Công nghệ sinh học

7. Lâm sinh

8. Kỹ thuật xây dựng

9. Vận hành máy thi công nền

10. Quản trị cơ sở dữ liệu

11. Thú y

12. Phiên dịch tiếng anh thương mại

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (thời gian đào tạo 2 năm)

1. Điện công nghiệp

2. Công nghệ ô tô

3. Hàn

4. Khảo sát địa hình

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Công nghệ sinh học

7. Lâm sinh

8. Kỹ thuật xây dựng

9. Vận hành máy thi công nền

10. Sửa chữa và lắp ráp máy tính

11. Thú y

12. Cốt thép – hàn

13. Cấp thoát nước

14. Khuyến nông lâm

15. Phiên dịch tiếng anh thương mại

III. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ (Thời gian đào tạo 3 – 6 tháng)

1. Đào tạo lái xe các hạng A1, B2, C. 

2. Đào tạo lái máy thi công nền (ủi, xúc, đào, san, cạp, lu, nâng,…)

3. Anh văn: chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C.

4. Tin học: chứng chỉ Quốc gia A, B.

5. Sửa chữa ô tô, xe máy, máy Nông nghiệp, Hàn kim loại, Điện ô tô.

6. Điện dân dụng – công nghiệp.

7. Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây nông nghiệp, công nghiệp, cây cảnh, rau quả,…; ứng dụng Công nghệ sinh học vào công tác giống cây trồng,…

8. Đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc thợ. Hợp đồng đào tạo cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.