Back to top

 KỸ SƯ THỰC HÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

 KỸ SƯ THỰC HÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã nghề:  6620115

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đào tạo nghề Bảo vệ thực vật (BVTV) trình độ Cao đẳng có mục tiêu đào tạo kỹ sư thực hành nghề BVTV; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đào tạo người học có năng lực chuyên môn cao cả lý thuyết và thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho đất nước và đóng góp vào sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và  hiệu quả.

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

1.1. Kiến thức:

+ Hiểu được kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến;

+ Hỗ trợ công việc nghiên cứu khoa học trong ngành nghề;

+ Hiểu biết và xây dựng được kế hoạch kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả.

2. Kỹ năng:

+ Nhận biết, điều trị các loại bệnh, côn trùng gây hại cho cây trồng

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng trừ sâu bệnh;

+ Sản xuất được một số sản phẩm nông nghiệp sạch.

+ Thực hiện điều tra, lập kế hoạch, quản lý dịch bênh tổng hợp (bằng thuốc BVTV, bằng các biện pháp sinh học tiên tiến…)

+ Thực hiện được việc bố trí thí nghiệm, xử lý các số liệu thống kê thu thập được bằng phần mềm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

2.1. Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật, đường lối phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc.

2.2. Thể chất và quốc phòng:

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng Bảo vệ thực vật, người học có đủ năng lực chuyên môn để:

-Làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các trạm BVTV, hợp tác xã, trang trại, các công ty và các hộ gia đình…

– Có thể tổ chức được một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hoặc tự tạo việc làm.

– Làm giáo viên hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 KỸ SƯ THỰC HÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên nghề: Bảo vệ thực vật

Mã nghề:  6620115

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đào tạo nghề Bảo vệ thực vật (BVTV) trình độ Cao đẳng có mục tiêu đào tạo kỹ sư thực hành nghề BVTV; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đào tạo người học có năng lực chuyên môn cao cả lý thuyết và thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho đất nước và đóng góp vào sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và  hiệu quả.

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

1.1. Kiến thức:

+ Hiểu được kiến thức trong việc điều tra, phát hiện, dự tính dự báo và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến;

+ Hỗ trợ công việc nghiên cứu khoa học trong ngành nghề;

+ Hiểu biết và xây dựng được kế hoạch kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả.

2. Kỹ năng:

+ Nhận biết, điều trị các loại bệnh, côn trùng gây hại cho cây trồng

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng trừ sâu bệnh;

+ Sản xuất được một số sản phẩm nông nghiệp sạch.

+ Thực hiện điều tra, lập kế hoạch, quản lý dịch bênh tổng hợp (bằng thuốc BVTV, bằng các biện pháp sinh học tiên tiến…)

+ Thực hiện được việc bố trí thí nghiệm, xử lý các số liệu thống kê thu thập được bằng phần mềm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

2.1. Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật, đường lối phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

+ Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp;

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc.

2.2. Thể chất và quốc phòng:

+ Hiểu biết một số phương pháp tập luyện phù hợp với nghề, rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng Bảo vệ thực vật, người học có đủ năng lực chuyên môn để:

-Làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật hoặc các trạm BVTV, hợp tác xã, trang trại, các công ty và các hộ gia đình…

– Có thể tổ chức được một cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật hoặc tự tạo việc làm.

– Làm giáo viên hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tin mới

  • Cao đẳng nghề Công nghệ sinh học – 28/07/2017 09:25

Các tin khác

  • Trung cấp Vận hành máy thi công nền – 28/07/2017 07:36
  • Cao đẳng Vận hành máy thi công nền – 28/07/2017 02:14
  • Trung cấp nghề Khảo sát địa hình – 27/07/2017 08:35
  • Cao đẳng khảo sát địa hình – 27/07/2017 08:34
  • Trung cấp nghề Hàn – 27/07/2017 08:33