Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 2

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; phục vụ phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

1. Sứ mệnh

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; phục vụ phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

2. Tầm nhìn

Trường phát triển theo định hướng đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, với thực tiễn; Đến năm 2020 là một trong những Trường trọng điểm quốc gia, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phát triển bền vững

4. Mục tiêu giáo dục

Cung cấp cho Học sinh - Sinh viên môi trường học tập để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng tay nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

Category: