Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0

Trong 02 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trườn cơ sở 1, Đảng bộ trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Quang cảnh Đại hội

Dự đại hội có 103 đảng viên của Đảng bộ Nhà trường. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc-Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đại diện cho Đảng uỷ cấp trên về dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đ/c Vũ Xuân Phong-Phó Bí thư Đảng bộ Trường khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc-Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã phát biểu ý kiến ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời chỉ đạo Đại hội tập trung trí tuệ để cùng thống nhất phương hướng, mục tiêu và những giải pháp cụ thể để xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ đã nhất trí cao về những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng thời Đại hội đã biểu quyết thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã phát biểu thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp tích cực hoàn thiện các văn kiện được thông qua tại Đại hội. Điều đó thể hiện sự tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, với mong muốn góp phần xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng trong sạch, vững mạnh và không ngừng phát triển; xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao vào cuối nhiệm kỳ.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 03 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ gồm 05 đồng chí. Các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Trường tin tưởng giao phó. Đồng chí Dương Minh Quân, Hiệu trưởng Nhà trường tái trúng cử chức danh Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Vũ Xuân Phong, Phó hiệu trưởng Nhà trường tái trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đảm bảo số lượng được Cấp uỷ cấp trên phân bổ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 khi ra mắt nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Minh Quân, Bí thư Đảng uỷ hứa trước Đại hội sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết của Đảng, đem hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết và lòng nhiệt tình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá IV để lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Nhà trường sớm trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao đáp ứng niềm mong mỏi của lãnh đạo Bộ, Tỉnh và nhân dân địa phương.

Đ/c Dương Minh Quân-Bí thư Đảng ủy Trường Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Minh Quân yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ và từng đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Xuân Trí                       
Phòng Tổ chức HCQT             

Category: