Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Quản lý, điều hành và hội họp của Trường.

Cụ thể, trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Nhà Trường đã tổ chức các cuộc họp như: Họp cán bộ chủ chốt về công tác Kiểm định Chất lượng; Họp cán bộ chủ chốt thảo luận và thông qua Quy định chế độ làm việc của Giáo viên , Quy định quản lý sử dụng tài sản công trong đơn vị và Quy định Quy trình, biểu mẫu tài chính... Các văn bản đến, đi và tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ của Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn được gửi qua phần mềm, hệ thống tin nhắn gmail, zalo, messenger...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành của nhà trường, đồng thời thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ trong giai đoạn dịch bệnh.

 

Category: