Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0
Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (28/10) Sáng Giao ban đầu tuần CBGV, HSSV 3 CS GH phụ trách CS 
8h00: Tổ chức chương trình " Một thế giới cho tất cả". CBGV, ĐVTN và HSSV tại CS2. Hội trường CS2 Bí thư ĐTN trường
Chiều 14h00: Làm việc với bộ phận Quản trị về quản lý tài sản, danh dụng cụ tại CS2 BGH (đ/c Phong); TCHC (đ/c An, Cường) CS2 PHT Vũ Xuân Phong
Thứ 3 (29/10) Sáng 8h00 - 9h30: Trung tâm ĐT&SHLX   đăng ký làm việc với Hiệu trưởng về công tác ĐT-SH lái xe BGH (đ/c Quân); Lãnh đạo TTĐT&SHLX Phòng họp tầng 2, CS3  
9h30-11h30: Hội ý chuẩn bị Hội nghị Cổ đông Trung tâm ĐT&SHLXL năm  2019 BGH; Lãnh đạo: Trung tâm ĐT&SHLX, KHTC; Ban Giám sát. Phòng họp tầng 2, CS3 Hiệu trưởng
Chiều 14h00: Tổ chức Đoàn viếng Thầy Phan Bá Triết, nguyên HT Trường CNCK NN4 TW TCHC Thông báo Quy Nhơn Hiệu trưởng
Thứ 4 (30/10) Sáng 8h30: Họp Đảng ủy mở rộng BCH Đảng ủy; BT các chi bộ; BT Đoàn TN; Chủ tịch CĐ trường. Phòng họp tầng 2, CS1 PBT Đảng ủy
Chiều 14h00: Thông qua các Quy trình đảm bảo chất lượng Theo Thông báo Phòng họp tầng 2, CS1 PHT Vũ Huy Mai
Thứ 5  (31/10) Sáng 7h30: Hội nghị Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các câp do Đảng ủy Khối CCQ tổ chức. Ban chấp hành Đảng ủy; BT các chi bộ. Hội trường A, Nhà khách Thanh Bình, Quy Nhơn  
Chiều 14h00: Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị năm 2019 do Đảng ủy Khối CCQ tổ chức Bí thư các chi bộ. Hội trường A, Nhà khách Thanh Bình, Quy Nhơn  
Thứ 6 (01/11) Sáng 8h00: Nghiệm thu chương trình  ĐT của khoa Điện – ĐT BGH (đ/c Mai); Phòng ĐT&HTQT; Khoa Điện, ĐT; Ban Chủ nhiệm; Hội đồng nghiệm thu. Phòng họp tầng 2,  CS2 PHT Vũ Huy Mai
Chiều 14h00: Làm việc với Phòng ĐT về việc rà soát các quy chế, quy định liên quan tới công tác ĐT  BGH (đ/c Mai); Phòng ĐT&HTQT Phòng họp tầng 2, CS2 PHT Vũ Huy Mai
Thứ 7 (02/11) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (03/11) Sáng        
Chiều        
Ghi chú    
Category: