10:34:12 PM | Thứ bảy 21/07/2018

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẾN 21/7/2017

STT HOTEN NGAYSINH NGHE TRINHDO
1 Đặng Minh Hoàng 20/01/1997 Cấp thoát nước Trung cấp 
2 Lê Văn Hội 07/02/1989 Cấp thoát nước Trung cấp 
3 Huỳnh Thị Lý 01/06/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
4 Nguyễn Hoàng Phúc 01/07/1999 Cấp thoát nước Trung cấp 
5 Trần Ngọc Thiện 24/03/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
6 Dương Quốc Việt 15/02/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
7 Lê Công Vinh 02/07/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
8 Trần Vũ Bảo 20/06/1992 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
9 Đào Xuân Cảm 25/09/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
10 Nguyễn Văn Cảnh 01/02/1995 Công nghệ ô tô Cao đẳng
11 Võ Ngọc Chánh 30/11/1997 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
12 Nguyễn Ngọc Cường 23/03/1994 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
13 Võ Xuân Duy 30/11/1904 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
14 Nguyễn Hải Đăng 12/11/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
15 Phạm Xuân Hải 30/11/1997 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
16 Nguyễn Huy Hoàng 26/05/1996 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
17 Ngô Đức Khánh 10/06/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
18 Hồ Đăng Khoa 12/11/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
19 Võ Hoàng Long 12/06/1995 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
20 Văn Công Lý 27/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
21 Nguyễn Thế Nam 12/06/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
22 Nguyễn Công Nghĩa 30/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
23 Nguyễn Công Nhã 15/08/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
24 Phạm Văn Nhã 03/05/1995 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
25 Phan Trọng Quân 24/08/1996 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
26 Lê Văn Sỹ 03/07/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
27 Bùi Thanh Tân 23/06/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng
28 Trần Hiếu Thịnh 10/09/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
29 Trần Quang Tiên 26/12/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
30 Lê Tân Vũ 30/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
31 Tạ Tuấn Vũ 30/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
32 Trương Minh Vỹ 24/04/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
33 Nguyễn Nam Anh 27/08/2000 Công nghệ ô tô Trung cấp 
34 Huỳnh Văn Chính 12/09/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
35 Đặng Ngọc Cường 20/12/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
36 Nông Thành Đạt 30/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
37 Nguyễn Văn Hải 10/02/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
38 Huỳnh Ngọc Thương Hoài 30/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
39 Đặng Huân 03/04/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
40 Thái Xuân Huy 30/11/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
41 Ngô Quang Khương 20/07/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp
42 Lê Văn Kiệt 13/09/1999 Công nghệ ô tô Trung cấp
43 Ngô Thế Lịnh 02/01/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
44 Nguyễn Duy Long 30/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
45 Trần Thanh Long 06/10/2000 Công nghệ ô tô Trung cấp 
46 Nguyễn Văn Lý 26/06/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
47 Nguyễn Văn Lý 26/06/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
48 Nguyễn Tân Quân 20/06/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
49 Đinh Văn Sao 01/03/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
50 Bùi Văn Thư 12/09/1997 Công nghệ ô tô Trung cấp 
51 Hà Trọng Tình 16/06/1995 Công nghệ ô tô Trung cấp
52 Nguyễn Thanh Toàn 02/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
53 Phan Văn Tự 16/04/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
54 Nguyễn Văn Tý 24/08/2000 Công nghệ ô tô Trung cấp 
55 Nguyễn Văn Việt 20/06/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
56 Nguyễn Văn Việt 08/02/1999 Công nghệ ô tô Trung cấp 
57 Lý Thiên Vương 02/08/1996 Công nghệ ô tô Trung cấp 
58 Bạch Thanh Quốc Bửu 08/07/1999 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
59 Đinh Văn Dinh 26/06/1995 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
60 Dương Thị Kim Linh 29/01/1999 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
61 Man Thị Yến Nhi 12/10/1999 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
62 Đặng Thái Phi 31/08/1997 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
63 Lê Đức An 30/11/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
64 Nguyễn Quốc Bảo 15/08/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
65 Nguyễn Quốc Dũng 01/07/1995 Điện công nghiệp Cao đẳng 
66 Đặng Quốc Dương 16/12/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
67 Trần Hữu Hải 20/08/1997 Điện công nghiệp Cao đẳng 
68 Nguyễn Thái Hiệp 01/03/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
69 Lê Hoàng Hưng 30/11/1997 Điện công nghiệp Cao đẳng 
70 Vương Trọng Hữu 13/06/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
71 Nguyễn Công Lợi 20/10/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
72 Lê Văn Nam 25/05/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
73 Trương Phước Nghĩa 30/11/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
74 Nguyễn Chí Quyết 16/06/1995 Điện công nghiệp Cao đẳng 
75 Nguyễn Văn Sinh 17/03/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
76 Phan Minh Sơn 17/11/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
77 Đặng Thái Sơn 24/05/1994 Điện công nghiệp Cao đẳng 
78 Nguyễn Bá Sung 03/12/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
79 Phạm Văn Tâm 25/02/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
80 Phạm Văn Tâm 25/02/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
81 Võ Minh Tấn 14/06/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
82 Phạm Ngọc Thoại 30/11/1991 Điện công nghiệp Cao đẳng 
83 Dương Minh Triều 03/01/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
84 Nguyễn Thanh Tùng 16/12/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
85 Từ Thanh Tùng 21/07/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
86 Phan Thanh Vinh 17/03/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
87 Võ Vỹ 28/09/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
88 Trần Ngọc Chánh 16/06/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
89 Võ Phú Ngọc Danh 28/05/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
90 Thái Anh Dũng 19/07/2001 Điện công nghiệp Trung cấp
91 Lê Văn Hảo 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
92 Đỗ Trường Hân 28/08/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
93 Nguyễn Văn Hậu 01/01/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
94 Huỳnh Ngọc Hoài 30/11/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
95 Hà Thanh Hoàng 05/06/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
96 Nguyễn Phi Hùng 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
97 Vũ Nguyên Khang 14/08/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
98 Nguyễn Bá Lâm 01/03/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
99 Lâm Hoài Linh 29/03/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
100 Trần Văn Nhất 09/10/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
101 Nguyễn Thanh Nhật 10/10/1995 Điện công nghiệp Trung cấp 
102 Nguyễn Hoài Nhi 25/04/2002 Điện công nghiệp Trung cấp 
103 Trần Văn Phát 30/11/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
104 Hoàng Văn Phi 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
105 Phạm Minh Phúc 30/11/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
106 Nguyễn Văn Anh Quốc 30/11/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
107 Trần Minh Sang 10/10/1998 Điện công nghiệp Trung cấp 
108 Lê Đình Thao 10/05/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
109 Lê Minh Thiện 01/10/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
110 Nguyễn Thực 16/09/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
111 Lê Văn Thương 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
112 Phan Thanh Trâm 10/06/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
113 Phan Thành Triệu 12/02/2002 Điện công nghiệp Trung cấp 
114 Nguyễn Văn Trọng 22/01/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
115 Võ Thanh Tuyến 05/11/1995 Điện công nghiệp Trung cấp 
116 Nguyễn Văn Tư 09/05/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
117 Nguyễn Anh Vũ 27/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
118 Đặng Thế Vũ 20/09/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
119 Trần Đình Bắc 15/05/1998 Hàn Cao đẳng 
120 Trương Thế Cường 16/08/1994 Hàn Cao đẳng 
121 Nguyễn Yên Đức 23/10/1998 Hàn Cao đẳng 
122 Mạc Phong Lĩnh 02/02/1998 Hàn Cao đẳng
123 Trần Công Nghĩa 12/08/1997 Hàn Cao Đẳng
124 Hồ Sỹ Thương 05/05/1996 Hàn Cao đẳng 
125 Phạm Thanh Cảnh 12/12/1998 Hàn Trung cấp 
126 Phạm Văn Đồng 15/07/2001 Hàn Trung cấp 
127 Nguyễn Thanh Hoàng 15/01/1997 Hàn Trung cấp 
128 Lương Xuân Hùng 04/08/2000 Hàn Trung cấp 
129 Nguyễn Bá Lực 02/02/2000 Hàn Trung cấp 
130 Nguyễn Văn Minh 22/10/2000 Hàn Trung cấp 
131 Nguyễn Hồng Sơn 02/03/2002 Hàn Trung cấp 
132 Lê Đức Trọng 07/10/1998 Hàn Trung cấp 
133 Phạm Đình Trung 17/10/1999 Hàn Trung cấp 
134 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 13/03/1997 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
135 Hà Thị Mỹ Dung 10/08/1999 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
136 Lê Thị Quý Hằng 10/03/1988 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
137 Đinh Thị Diễm Kiều 13/06/1999 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
138 Nguyễn Thị Ngọc Ngữ 01/08/1998 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
139 Hà Thị Trắc Nhi 07/11/1998 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
140 Nguyễn Trần Phú Quý 08/12/1998 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
141 Nguyễn Văn Thắng 10/03/1988 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
142 Bùi Quang Đại 15/07/1997 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
143 Đặng Tô Thúy Nhàn 18/11/2002 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
144 Phạm Thị Thu nhiên 20/12/1997 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
145 Tân Vĩnh Thái 15/09/1982 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
146 Nguyễn Nhựt Dân 17/11/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
147 Hồ Khánh Duy 30/07/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
148 Hoàng Văn Đàn 10/04/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
149 Nguyễn Trọng Đạt 22/02/1998 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
150 Nguyễn Hữu Hào 12/02/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
151 Trần Đặng Đình Hậu 24/01/9999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
152 Lô Thị Nga 25/12/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
153 Huỳnh Ngọc Nhu 25/10/1995 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
154 Huỳnh Ngọc Nhu 25/10/1995 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
155 Trần Trúc Sinh 10/12/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
156 Nguyễn Vãn Thắng 12/09/1994 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
157 Phan Văn Thắng 15/05/1997 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
158 Trần Thị Lệ Thu 25/02/1998 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
159 Nguyễn Thị Như Cẩm 08/04/2002 Khảo sát địa hình Trung cấp 
160 Lê Biên Cương 19/05/1996 Khảo sát địa hình Trung cấp 
161 Nguyễn Bá Đăng 10/05/1999 Khảo sát địa hình Trung cấp 
162 Nguyễn Văn Huề 06/10/1997 Khảo sát địa hình Trung cấp 
163 Châu Đăng Khoa 02/09/2001 Khảo sát địa hình Trung cấp 
164 Nguyễn Hải Sơn 08/06/1995 Khảo sát địa hình Trung cấp 
165 Nguyễn Minh Thi 27/10/2001 Khảo sát địa hình Trung cấp 
166 Mai Hồng Trình 11/08/2000 Khảo sát địa hình Trung cấp 
167 Đỗ Hoàng Tuấn 10/10/1996 Khảo sát địa hình Trung cấp 
168 Đỗ Hoàng Tuấn 10/10/1996 Khảo sát địa hình Trung cấp 
169 Phùng Đức Anh 01/03/1997 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
170 Phùng Đức Anh 01/03/1997 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
171 Huỳnh Tấn Bảo 19/03/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
172 Võ Đức Bình 10/02/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
173 Đinh Văn Chanh 13/12/1995 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
174 Phạm Hoàng Đức 20/11/1996 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
175 Nguyễn Thanh Hoàng 01/03/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
176 Đặng Văn Hổ 04/06/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
177 Nguyễn Duy Khánh 26/11/1994 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
178 Nguyễn Duy Khánh 26/11/1994 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
179 Đoàn Vĩnh Lợi 25/04/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
180 Hồ Nhật Nam 24/11/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
181 Tạ Văn Nhớ 05/11/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
182 Dương Xuân Phong 02/05/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
183 Dương Xuân Phương 02/05/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
184 Võ Trung Quốc 08/01/1991 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
185 Nguyễn Ngọc Sĩ 07/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
186 Nguyễn Hoàng Sinh 31/03/1986 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
187 Nguyễn Ngọc Tân 26/04/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
188 Nguyễn Tiến Thành 05/12/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
189 Nguyễn Văn Thành 13/10/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
190 Võ Văn Tiến 01/12/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
191 Nguyễn Văn Tú 12/09/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
192 Nguyễn Minh Tuấn 16/09/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
193 Đinh Gia Văn 16/11/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
194 Lê Quang Vi 28/02/1997 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
195 Trần Quang Việt 13/12/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
196 Dương Quốc Việt 15/02/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
197 Lê Hoàng Anh 14/06/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
198 Mai Quốc Đạt 10/11/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp
199 Nguyễn Minh Hải 25/12/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
200 Đặng Văn Hào 29/11/1992 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
201 Võ Nhật Hoài 06/10/2002 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
202 Nguyễn Nhật Huy 01/07/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
203 Lê Minh Huyền 01/07/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
204 Châu Anh Khoa 02/09/2001 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
205 Mai Hữu Kiệt 27/02/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
206 Phan Trần Tiến Lâm 20/07/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
207 Nguyễn Văn Luân 16/09/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
208 Nguyễn Văn Luân 16/09/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
209 Mai Xuân Lưu 14/06/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
210 Phùng Văn Minh 20/10/1995 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
211 Nguyễn Văn Pha 10/10/1976 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
212 Nguyễn Văn Pha 10/10/1976 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
213 Hồ Anh Phúc 10/10/1989 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
214 Huỳnh Ngọc Phụng 06/11/2001 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
215 Nguyễn Văn Phước 17/08/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
216 Phan Xuân Quà 22/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
217 Phan Xuân Quà 22/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
218 Đoàn Văn Quang 15/12/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
219 Nguyễn Duy Quí 20/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
220 Hồ Nguyễn Sang 18/10/2001 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
221 Phan Trung Tài 21/02/1995 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
222 Trần Ngọc Thiện 24/03/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
223 Nguyễn Văn Thương 20/06/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
224 Nguyễn Trung Tín 25/12/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
225 Nguyễn Vi Toán 08/04/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
226 Nguyễn Xuân Trực 26/06/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
227 Nguyễn Anh Tuấn 02/12/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
228 Hà Minh Tuấn 02/03/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
229 Nguyễn Tuấn Vũ 20/12/1990 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
230 Apola 18/03/1996 Lâm sinh Cao đẳng 
231 Phan Lê Duy 07/02/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
232 Đinh Văn Đếp 03/05/1997 Lâm sinh Cao đẳng 
233 Nguyễn Công Đức 22/12/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
234 Đoàn Văn Hiếu 10/01/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
235 Thái Nữ Hoàng Huê 15/03/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
236 Nguyễn Quang Huy 04/09/1991 Lâm sinh Cao đẳng 
237 A Viết Káy 18/09/1993 Lâm sinh Cao đẳng 
238 Nguyễn Hữu Khoa 28/08/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
239 Ngô Văn Lâm 10/10/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
240 Nguyễn Anh Liêm 23/09/1999 Lâm Sinh Cao đẳng
241 A Môs 13/10/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
242 Mai Thị Ánh Nguyệt 29/09/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
243 A Nguýt 19/05/1996 Lâm sinh Cao đẳng 
244 Đinh Văn Niên 22/09/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
245 Đặng Thanh Phong 10/03/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
246 Triệu Đức Phước 20/10/1997 Lâm sinh Cao đẳng 
247 Phạm Văn Sa 15/03/1995 Lâm sinh Cao đẳng 
248 Nguyễn Trường Sinh 02/02/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
249 Trần Đức Tâm 20/03/1993 Lâm sinh Cao đẳng 
250 Trần Đức Tâm 20/03/1993 Lâm sinh Cao đẳng 
251 Đỗ Thành Tân 14/07/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
252 Phạm Văn Thanh 10/04/1990 Lâm sinh Cao đẳng 
253 Phạm Cao Tri 12/02/1997 Lâm sinh Cao đẳng 
254 Y Ju Byă 27/08/1997 Lâm sinh Trung cấp 
255 Đinh Thị Hà 15/03/2000 Lâm sinh Trung cấp 
256 Siu Hiếu 20/05/1992 Lâm sinh Trung cấp 
257 Phạm Ngọc Phước 15/10/1993 Lâm sinh Trung cấp 
258 Võ Đinh Sanh 06/10/1997 Lâm sinh Trung cấp 
259 Nguyễn Ngọc Sơn 18/04/2002 Lâm sinh Trung cấp 
260 Nguyễn Mạnh Tây 27/06/2001 Lâm sinh Trung cấp 
261 Nguyễn Thị Thu 09/03/1999 Lâm sinh Trung cấp 
262 Huỳnh Văn Trung 05/05/1990 Sửa chữa và lắp ráp máy tính Cao đẳng 
263 Đoàn Chí Khoa 20/06/1996 Sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung cấp 
264 Phạm Giang Sơn 22/06/1999 Sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung cấp 
265 Trần Mai Huy Chí 12/12/1999 Thú Y Cao Đẳng
266 Mạc Trần Duy 23/06/1998 Thú Y Cao đẳng
267 Cao Thị Thúy Huỳnh 30/01/1996 Thú Y Cao đẳng
268 Hồ Thanh Hương 29/05/1999 Thú Y Cao đẳng
269 Nguyễn Văn Khôi 18/10/1999 Thú Y Cao đẳng
270 Nguyễn Thị Bích Loan 06/12/1997 Thú Y Cao đẳng
271 Nguyễn Thị Thùy Nhi 30/04/1998 Thú Y Cao đẳng
272 Nguyễn Thị Yến Nhi 19/09/1999 Thú Y Cao đẳng
273 Đặng Minh Thuyên 03/01/1999 Thú y Cao đẳng
274 Phan Thị Ngọc Trinh 11/11/1999 Thú Y Cao đẳng
275 Huỳnh Quốc Tuấn 15/06/1997 Thú Y Cao đẳng
276 Nguyễn Đình Vũ 13/08/1998 Thú y Cao đẳng
277 Hà Thế Vy 20/11/1998 Thú Y Cao đẳng
278 Nguyễn Tiến Đạt 02/06/1991 Thú Y Trung cấp
279 Nguyễn Văn Thân 06/01/1990 Thú y Trung cấp 
280 A - Ư 02/01/1999 Thú y Trung cấp 
281 Ngô Tùng Vương 06/01/1990 Thú y Trung cấp 
282 Nguyễn Tấn Khoa 22/07/1996 Vận hành máy thi công nền Cao đẳng
283 Hoàng Đức Anh 16/07/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
284 Nguyễn Hùng Anh 20/08/2001 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
285 Võ Thanh Chương 22/11/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
286 Trần Việt Cường 12/08/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
287 Lê Công Điền 01/04/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
288 Đinh Xuân Trường Giang 23/10/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
289 Nguyễn Tuấn Hải 25/04/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
290 Nguyễn Vũ Hảo 14/06/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
291 Lê Ngọc Hoàng 25/02/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
292 Trần Văn Hương 03/03/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
293 Nguyễn Duy Kha 10/02/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
294 Nguyễn Tường Khoa 04/05/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
295 Nguyễn Văn Kiều 16/07/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
296 Nguyễn Thanh Liêm 27/02/1994 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
297 Hoàng Quang Linh 08/05/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
298 Nguyễn Văn Linh 06/01/2000 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
299 Đỗ Văn Long 20/08/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
300 Lê trung Thanh Lợi 29/01/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
301 Ngô Thành Lượng 08/02/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
302 Đinh Thành Nhật 20/07/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
303 Y Nưh Niê 26/12/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
304 Trần Vũ Phi 25/04/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
305 Đỗ Hồng Phong 01/01/1975 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
306 Võ Tấn Phước 10/11/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
307 Đỗ Hoài Phương 22/02/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
308 Võ Văn Quý 01/01/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
309 Đặng Văn Quyền 18/05/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
310 Hồ Đình Sĩ 25/02/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
311 Đặng Văn Thái 06/06/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
312 Nguyễn Hồng Thanh 27/05/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
313 Nguyễn Văn Thảo 26/02/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
314 Nguyễn Văn Thân 27/03/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
315 Nguyễn Văn Thoại 20/04/1990 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
316 Nguyễn Thành Tiên 01/09/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
317 Nguyễn Mạnh Trí 19/10/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
318 Dương Tấn Triển 30/01/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
319 Nguyễn Ngọc Tú 02/09/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
320 Võ Kim Tuấn 30/05/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
321 Nguyễn Ngọc Tuấn 19/05/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
322 Lê Quốc Việt 27/07/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
323 Phan Thế Vinh 10/10/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
324 Huỳnh Thanh Vũ 26/11/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
325 Nguyễn Tuấn Vũ 20/10/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
326 Phạm Duy Vương 28/02/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
327 Tạ Thiên Lê Vương 19/09/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome