10:21:18 PM | Thứ bảy 21/07/2018

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Thành lập: Năm 1974

Trưởng phòng: Th.s Dương Thị Lý

Đội ngũ:

04 người; trong đó: 02 thạc sĩ, 02 cử nhân.

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và công tác kế hoạch trong toàn trường.

Nhiệm vụ:

- Tổng hợp công tác kế hoạch chung toàn trường, liên quan đến tài chính, kế toán, định kỳ hàng năm và dài hạn;

- Xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, xây dựng, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản của toàn trường;

- Quản lý, khai thác nguồn thu, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Nhà trường hàng năm và 5 năm;

- Tham mưu xây dựng quy chế, quy định hướng dẫn các chế độ chính sách, tài chính kế toán cho các bộ phận và cá nhân trong đơn vị thực hiện;

- Tính toán, cân đối tài chính phục vụ cho mọi hoạt động của nhà trường; đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi, thực hiện chế độ tài chính công khai, minh bạch theo luật ngân sách, thực hiện phương án thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Theo dõi công nợ, quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế;

- Chủ trì kiểm kê tài sản hàng năm;

- Thực hiện nghiêm túc các báo cáo tài chính, thống kê quyết toán quý, năm theo yêu cầu của Ban giám hiệu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thành tích đạt được:

Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được được công nhận là tập thể lao động Tiên tiến, Xuất sắc. Năm 2000 được Bộ trưởng Bộ NN và PTNT tặng Bằng khen.

Nhân sự:

1 Dương Thị  Phó Trưởng phòng 0905694968 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Thị Mai Thảo Thủ quỹ 0985190906 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Minh  Trúc Kế toán viên 0914130195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Đặng Ngọc Châu Kế toán viên 01659024288 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome