10:39:19 PM | Thứ bảy 21/07/2018

 GIỚI THIỆU CHUNG TT DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN


Thành lập: Ngày 01 tháng 10 năm 2015
Cơ cấu tổ chức:
- Giám đốc: ThS. Phan Văn Thoại
- P.Giám đốc: ThS. Dương Công Trung
- Số lượng cán bộ, giáo viên: 15
- Trình độ: ThS: 02; Đại học: 05; CĐ: 02; TC: 04; CNKT: 02
- Đoàn thể: 01 Chi bộ (11 ĐV); 01 tổ Công đoàn,

Chức năng nhiệm vụ:
Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động dịch vụ đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên, chuyển giao công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của Trường được cấp có thẩm quyền qui định.
Nhiệm vụ:
1- Tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện các dịch vụ đào tạo ngắn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ hạn theo giấy phép hoạt động dạy nghề của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ NN & PTNT và các quy định liên quan của Bộ Giáo dục Đào tạo;
2- Phối hợp với phòng ĐT & HTQT, các Khoa chuyên môn xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo ngắn hạn cho tất cả các nghề trường được phép đào tạo;
3- Phối hợp với phòng ĐT & HTQT, Trung tâm hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn việc làm tổ chức tuyển sinh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ cho tất cả các nghề trong Trường;
4- Phối hợp các Khoa chuyên môn bố trí sử dụng trang thiết bị, hợp đồng giáo viên giảng dạy, đảm bảo nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt;
5- Tổ chức đào tạo lái xe theo qui định của Trường và qui định của Pháp luật
6- Quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên, học viên thuộc Trung tâm và cán bộ giáo viên các đơn vị khác tham gia giảng dạy tại Trung tâm;
7- Quản lý hồ sơ, sổ sách quá trình đào tạo theo qui định; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ đào tạo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng
8- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao;
9- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Xe tập lái của Trung tâm: Hạng B: 22 chiếc; Hạng C: 10 chiếc


Nghề đào tạo:
Trung tâm được phép tổ chức đào tạo các ngành nghề có trình độ sơ cấp, đào tạo nghề thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao, bồi dưỡng nâng bậc thợ theo giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề như sau:
1. Vận hành máy Xúc, Ủi, Lu, Nâng, Cần-cầu trục .
2. Điện công nghiệp và điện dân dụng.
3. Các ngành nghề Nông nghiệp
4. Các ngành nghề chế biến gỗ
5. Kỹ thuật xây dựng
6. Sửa chữa ô tô-Xe máy
7. Vận hành máy Nông nghiệp
8. Đào tạo lái xe các hạng B1; B2; C, nâng hạng B2 lên C
9. Đào tạo nghề cho Lao động nông thôn theo QĐ 1956.
10. Các ngành nghề khác phù hợp với nhu cầu và năng lực thực tế của nhà trường được cấp trên cho phép.

 

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome