10:36:42 PM | Thứ bảy 21/07/2018

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020  

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
1 Nguyễn Trung Tiến - Hiệu Trưởng Bí thư Đảng ủy
2 Dương Minh Quân - Phó Hiệu Trưởng Phó Bí thư Đảng Ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
3 Nguyễn Xuân Đính - Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng khoa Nông Lâm Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy
4 Nguyễn Song Hữu Đảng ủy viên
5 Nguyễn Thị Hải Lý Đảng ủy viên
6 Vũ Huy Mai Đảng ủy viên
7 Lê Công Minh Đảng ủy viên
8 Vũ Xuân Phong Đảng ủy viên
9 Phan Văn Thoại Đảng ủy viên

 

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ CĐ SĐT EMAIL
1 Nguyễn Xuân Đính Chủ tịch 982057307 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hàng Văn Thiện PCTCĐCS 909102499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Văn Hậu PCTCĐCS 987638326 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Văn Táo CN.UBKT 905532819 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phạm Thị Mạnh UVBCHCĐCS 1,667E+09 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trương Thị Hảo UVBCH-TBNC 905230964 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trương thị Thiên Lý UVBCHCĐCS  986803995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Lê Thị Thúy Hằng UVBCH 975055948 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Trương Đình Khải UVBCH 914004674 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Dương Minh Quân  UVBCH 914124936 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Phan Văn Tân UVBCH 935841450 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2014 - 2017

TT Họ và tên Chức vụ Sđt liên hệ Địa chỉ mail
1 Nguyễn Thị Hải  Bí Thư Đoàn trường 0986 009 046 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Xuân  Trí Phó Bí thư Đoàn trường
Chủ nhiệm UBKT
0974 777 121 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Đặng Quang  Sơn Phó Bí thư Đoàn trường 0989 493 499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Thái Ngọc  Trường UV BTV Đoàn trường 0909 020 517 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Hồ Đắc  Lợi UV BTV Đoàn trường 01675 116 783 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thành  Long UV BTV Đoàn trường 0985 269 345 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lê Văn  Tiến UV BTV Đoàn trường 0934.726.202 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Văn  Nam UV BCH Đoàn trường 01659 039 756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Hoàng Quốc  Phương UV BCH Đoàn trường 0974 794 388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Nguyễn Mạnh  Quyết UV BCH Đoàn trường 0944 059 603  
11 Lương Thị Ngọc  Hưng UV BCH Đoàn trường 0987 077 399 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Cao Huy  Thành UV BCH Đoàn trường 0987 412 777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Võ Xuân Thi UV BCH Đoàn trường 0973 598 006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nguyễn Hữu Thọ UV BCH Đoàn trường 0986 695 914 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Thị  Thúy UV BCH Đoàn trường 0986 486 449  
16 Huỳnh Thị  Luyến UV BCH Đoàn trường 01666 079 768 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Thái Quốc  Huy UV BCH Đoàn trường 0964 383 383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Trịnh Thị Hồng Vi UV BCH Đoàn trường 0968 098 117 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Nguyễn Hữu Vinh UV BCH Đoàn trường 0904 492 117 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Phạm Trọng  Lợi UV BCH Đoàn trường 1665536567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Trần Phi  Hùng UV BCH Đoàn trường 0972 165 357 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome