10:37:04 PM | Thứ bảy 21/07/2018

 KỸ SƯ THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã nghề: 6510912

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

CHUẨN ĐẦU RA

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

1.1. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật và sai số của các loại máy trắc địa như: máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, máy đo vệ tinh GPS; quy trình sử dụng, bảo quản, kiểm nghiệm các loại sai số của máy trắc địa: cơ, quang học, điện tử; các sai số đơn giản của máy toàn đạc điện tử, máy đo vệ tinh GPS;
- Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao đến cấp cơ sở, lưới khống chế theo công nghệ GPS, quy trình thành lập, hiệu chỉnh, nghiệm thu, bàn giao bình đồ và bình đồ kỹ thuật số;
- Trình bày được kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và hình thành ý tưởng kinh doanh theo nghề nghiệp, lập kế hoach tổ chức SX, đàm phán hợp đồng kinh tế;
- Mô tả được quy trình, các phương pháp trắc địa phục vụ thiết kế, thi công, kiểm tra công trình xây dựng; và quy trình hiệu chỉnh, nghiệm thu, bàn giao các loại tài liệu trắc địa công trình;
- Phân biệt được các phương pháp đo đạc, tính toán bình sai điều kiện trong trắc địa; các loại sai số trong thành lập bình đồ, trắc địa công trình và quy trình, phương pháp xử lý các sai số;
- Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin và các phần mềm trắc địa, các quy phạm kỹ thuật trắc địa vào thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;
- Vận dụng được kiến thức về trắc địa khống chế mặt bằng, khống chế độ cao; đo vẽ chi tiết địa hình địa vật và mặt cắt công trình; kiến thức về máy trắc địa; kiến thức về sai số và các phương pháp bình sai; kiến thức về các phần mềm trắc địa vào nhiệm vụ trắc địa các công trình: giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây
dựng, công trình ngầm, khai thác mỏ và kiểm tra biến dạng công trình xây dựng;
- Xây dựng được kế hoạch thi công, bảo đảm an toàn lao động của tổ đội khảo sát địa hình và đánh giá được kết quả, hiệu quả trong quá trình sản xuất;
- Vận dụng được kiến thức trắc địa bản đồ và văn bản Pháp luật, chính sách quản lý đất đai của Nhà nước vào trong nhiệm vụ của các cơ quan quản lý địa chính tại địa phương.

1.2. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa cơ, quang học, điện tử hiện có và một số loại máy trắc địa kỹ thuật số; kiểm nghiệm được các sai số máy trắc địa cơ, quang học, điện tử; kiểm tra, hiệu chỉnh sai số đơn giản của máy trắc địa kỹ thuật số;
- Tổ chức thiết kế, đo đạc, tính toán bình sai điều kiện được lưới khống chế đến cấp cơ sở, lưới khống chế theo công nghệ GPS; đo đạc, tính toán, vẽ, biên tập, nghiệm thu, bàn giao được bình đồ và bình đồ kỹ thuật số khu vực có diện tích đến 2000 héc ta;
- Tổ chức đo đạc, tính toán được các loại số liệu trắc địa phục vụ cho thiết kế công trình; bố trí công trình, hướng dẫn thi công, hiệu chỉnh và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng;
- Ứng dụng được công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo các phần mềm trắc địa chuyên dụng vào đo đạc, tính toán bình sai, vẽ, biên tập và hiệu chỉnh được các sai số theo quy phạm kỹ thuật trắc địa trong thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;
- Thực hiện được trắc địa khống chế mặt bằng, khống chế độ cao; đo vẽ chi tiết địa hình địa vật và mặt cắt công trình; sử dụng thành thạo máy trắc địa; ứng dụng được các phương pháp bình sai và các phần mềm trắc địa vào thực hiện trắc địa các công trình: Giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình ngầm và kiểm tra biến dạng công trình xây dựng;
- Tổ chức được hoạt động của tổ đội khảo sát địa hình theo kế hoạch sản xuấtđạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động sản xuất ngoài thực địa cũng như xử lý số liệu nội nghiệp ở văn phòng;
- Ứng dụng được một số công nghệ mới vào quá trình sản xuất của nghề khảo sát địa hình;
- Tổ chức thực hiện được việc thành lập bản đồ địa chính và áp dụng các quy định của Pháp luật, chính sách về quản lý đất đai của Nhà nước vào trong nhiệm vụ quản lý đất đai;

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

2.1. Chính trị:

+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;
+ Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;
+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2.2 Đạo đức, tác phong công nghiệp
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề;
+ Có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;
+ Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất;
+ Có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, quan hệ tốt trong cộng đồng.

2.3 Thể chất và quốc phòng:
+ Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
+ Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình giáo dục quốc phòng; biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công tác và tự giác thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Khảo sát địa hình, sinh viên làm được công việc tại các doanh nghiệp đo đạc bản đồ, công ty tư vấn thiết kế, các công ty xây dựng (giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp...) ở trong và ngoài nước, với chức danh kỹ thuật viên trắc địa hoặc có thể là tổ trưởng, đội trưởng sản xuất;
- Làm làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính địa phương (địa chính, quản lý đất đai của xã, huyện, tỉnh...);
- Làm giáo viên hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoặc các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome