10:42:04 PM | Thứ bảy 21/07/2018

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẾN 21/7/2017

STT HOTEN NGAYSINH NGHE TRINHDO
1 Đặng Minh Hoàng 20/01/1997 Cấp thoát nước Trung cấp 
2 Lê Văn Hội 07/02/1989 Cấp thoát nước Trung cấp 
3 Huỳnh Thị Lý 01/06/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
4 Nguyễn Hoàng Phúc 01/07/1999 Cấp thoát nước Trung cấp 
5 Trần Ngọc Thiện 24/03/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
6 Dương Quốc Việt 15/02/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
7 Lê Công Vinh 02/07/1998 Cấp thoát nước Trung cấp 
8 Trần Vũ Bảo 20/06/1992 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
9 Đào Xuân Cảm 25/09/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
10 Nguyễn Văn Cảnh 01/02/1995 Công nghệ ô tô Cao đẳng
11 Võ Ngọc Chánh 30/11/1997 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
12 Nguyễn Ngọc Cường 23/03/1994 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
13 Võ Xuân Duy 30/11/1904 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
14 Nguyễn Hải Đăng 12/11/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
15 Phạm Xuân Hải 30/11/1997 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
16 Nguyễn Huy Hoàng 26/05/1996 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
17 Ngô Đức Khánh 10/06/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
18 Hồ Đăng Khoa 12/11/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
19 Võ Hoàng Long 12/06/1995 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
20 Văn Công Lý 27/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
21 Nguyễn Thế Nam 12/06/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
22 Nguyễn Công Nghĩa 30/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
23 Nguyễn Công Nhã 15/08/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
24 Phạm Văn Nhã 03/05/1995 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
25 Phan Trọng Quân 24/08/1996 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
26 Lê Văn Sỹ 03/07/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
27 Bùi Thanh Tân 23/06/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng
28 Trần Hiếu Thịnh 10/09/1999 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
29 Trần Quang Tiên 26/12/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
30 Lê Tân Vũ 30/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
31 Tạ Tuấn Vũ 30/11/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
32 Trương Minh Vỹ 24/04/1998 Công nghệ ô tô Cao đẳng 
33 Nguyễn Nam Anh 27/08/2000 Công nghệ ô tô Trung cấp 
34 Huỳnh Văn Chính 12/09/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
35 Đặng Ngọc Cường 20/12/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
36 Nông Thành Đạt 30/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
37 Nguyễn Văn Hải 10/02/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
38 Huỳnh Ngọc Thương Hoài 30/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
39 Đặng Huân 03/04/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
40 Thái Xuân Huy 30/11/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
41 Ngô Quang Khương 20/07/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp
42 Lê Văn Kiệt 13/09/1999 Công nghệ ô tô Trung cấp
43 Ngô Thế Lịnh 02/01/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
44 Nguyễn Duy Long 30/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
45 Trần Thanh Long 06/10/2000 Công nghệ ô tô Trung cấp 
46 Nguyễn Văn Lý 26/06/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
47 Nguyễn Văn Lý 26/06/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
48 Nguyễn Tân Quân 20/06/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
49 Đinh Văn Sao 01/03/1998 Công nghệ ô tô Trung cấp 
50 Bùi Văn Thư 12/09/1997 Công nghệ ô tô Trung cấp 
51 Hà Trọng Tình 16/06/1995 Công nghệ ô tô Trung cấp
52 Nguyễn Thanh Toàn 02/11/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
53 Phan Văn Tự 16/04/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
54 Nguyễn Văn Tý 24/08/2000 Công nghệ ô tô Trung cấp 
55 Nguyễn Văn Việt 20/06/2001 Công nghệ ô tô Trung cấp 
56 Nguyễn Văn Việt 08/02/1999 Công nghệ ô tô Trung cấp 
57 Lý Thiên Vương 02/08/1996 Công nghệ ô tô Trung cấp 
58 Bạch Thanh Quốc Bửu 08/07/1999 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
59 Đinh Văn Dinh 26/06/1995 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
60 Dương Thị Kim Linh 29/01/1999 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
61 Man Thị Yến Nhi 12/10/1999 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
62 Đặng Thái Phi 31/08/1997 Công nghệ sinh học Cao đẳng 
63 Lê Đức An 30/11/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
64 Nguyễn Quốc Bảo 15/08/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
65 Nguyễn Quốc Dũng 01/07/1995 Điện công nghiệp Cao đẳng 
66 Đặng Quốc Dương 16/12/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
67 Trần Hữu Hải 20/08/1997 Điện công nghiệp Cao đẳng 
68 Nguyễn Thái Hiệp 01/03/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
69 Lê Hoàng Hưng 30/11/1997 Điện công nghiệp Cao đẳng 
70 Vương Trọng Hữu 13/06/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
71 Nguyễn Công Lợi 20/10/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
72 Lê Văn Nam 25/05/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
73 Trương Phước Nghĩa 30/11/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
74 Nguyễn Chí Quyết 16/06/1995 Điện công nghiệp Cao đẳng 
75 Nguyễn Văn Sinh 17/03/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
76 Phan Minh Sơn 17/11/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
77 Đặng Thái Sơn 24/05/1994 Điện công nghiệp Cao đẳng 
78 Nguyễn Bá Sung 03/12/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
79 Phạm Văn Tâm 25/02/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
80 Phạm Văn Tâm 25/02/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
81 Võ Minh Tấn 14/06/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
82 Phạm Ngọc Thoại 30/11/1991 Điện công nghiệp Cao đẳng 
83 Dương Minh Triều 03/01/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
84 Nguyễn Thanh Tùng 16/12/1998 Điện công nghiệp Cao đẳng 
85 Từ Thanh Tùng 21/07/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
86 Phan Thanh Vinh 17/03/1996 Điện công nghiệp Cao đẳng 
87 Võ Vỹ 28/09/1999 Điện công nghiệp Cao đẳng 
88 Trần Ngọc Chánh 16/06/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
89 Võ Phú Ngọc Danh 28/05/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
90 Thái Anh Dũng 19/07/2001 Điện công nghiệp Trung cấp
91 Lê Văn Hảo 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
92 Đỗ Trường Hân 28/08/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
93 Nguyễn Văn Hậu 01/01/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
94 Huỳnh Ngọc Hoài 30/11/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
95 Hà Thanh Hoàng 05/06/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
96 Nguyễn Phi Hùng 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
97 Vũ Nguyên Khang 14/08/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
98 Nguyễn Bá Lâm 01/03/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
99 Lâm Hoài Linh 29/03/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
100 Trần Văn Nhất 09/10/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
101 Nguyễn Thanh Nhật 10/10/1995 Điện công nghiệp Trung cấp 
102 Nguyễn Hoài Nhi 25/04/2002 Điện công nghiệp Trung cấp 
103 Trần Văn Phát 30/11/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
104 Hoàng Văn Phi 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
105 Phạm Minh Phúc 30/11/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
106 Nguyễn Văn Anh Quốc 30/11/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
107 Trần Minh Sang 10/10/1998 Điện công nghiệp Trung cấp 
108 Lê Đình Thao 10/05/1996 Điện công nghiệp Trung cấp 
109 Lê Minh Thiện 01/10/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
110 Nguyễn Thực 16/09/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
111 Lê Văn Thương 30/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
112 Phan Thanh Trâm 10/06/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
113 Phan Thành Triệu 12/02/2002 Điện công nghiệp Trung cấp 
114 Nguyễn Văn Trọng 22/01/1997 Điện công nghiệp Trung cấp 
115 Võ Thanh Tuyến 05/11/1995 Điện công nghiệp Trung cấp 
116 Nguyễn Văn Tư 09/05/1999 Điện công nghiệp Trung cấp 
117 Nguyễn Anh Vũ 27/11/2000 Điện công nghiệp Trung cấp 
118 Đặng Thế Vũ 20/09/2001 Điện công nghiệp Trung cấp 
119 Trần Đình Bắc 15/05/1998 Hàn Cao đẳng 
120 Trương Thế Cường 16/08/1994 Hàn Cao đẳng 
121 Nguyễn Yên Đức 23/10/1998 Hàn Cao đẳng 
122 Mạc Phong Lĩnh 02/02/1998 Hàn Cao đẳng
123 Trần Công Nghĩa 12/08/1997 Hàn Cao Đẳng
124 Hồ Sỹ Thương 05/05/1996 Hàn Cao đẳng 
125 Phạm Thanh Cảnh 12/12/1998 Hàn Trung cấp 
126 Phạm Văn Đồng 15/07/2001 Hàn Trung cấp 
127 Nguyễn Thanh Hoàng 15/01/1997 Hàn Trung cấp 
128 Lương Xuân Hùng 04/08/2000 Hàn Trung cấp 
129 Nguyễn Bá Lực 02/02/2000 Hàn Trung cấp 
130 Nguyễn Văn Minh 22/10/2000 Hàn Trung cấp 
131 Nguyễn Hồng Sơn 02/03/2002 Hàn Trung cấp 
132 Lê Đức Trọng 07/10/1998 Hàn Trung cấp 
133 Phạm Đình Trung 17/10/1999 Hàn Trung cấp 
134 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 13/03/1997 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
135 Hà Thị Mỹ Dung 10/08/1999 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
136 Lê Thị Quý Hằng 10/03/1988 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
137 Đinh Thị Diễm Kiều 13/06/1999 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
138 Nguyễn Thị Ngọc Ngữ 01/08/1998 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
139 Hà Thị Trắc Nhi 07/11/1998 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
140 Nguyễn Trần Phú Quý 08/12/1998 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
141 Nguyễn Văn Thắng 10/03/1988 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng 
142 Bùi Quang Đại 15/07/1997 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
143 Đặng Tô Thúy Nhàn 18/11/2002 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
144 Phạm Thị Thu nhiên 20/12/1997 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
145 Tân Vĩnh Thái 15/09/1982 Kế toán doanh nghiệp Trung cấp 
146 Nguyễn Nhựt Dân 17/11/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
147 Hồ Khánh Duy 30/07/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
148 Hoàng Văn Đàn 10/04/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
149 Nguyễn Trọng Đạt 22/02/1998 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
150 Nguyễn Hữu Hào 12/02/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
151 Trần Đặng Đình Hậu 24/01/9999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
152 Lô Thị Nga 25/12/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
153 Huỳnh Ngọc Nhu 25/10/1995 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
154 Huỳnh Ngọc Nhu 25/10/1995 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
155 Trần Trúc Sinh 10/12/1999 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
156 Nguyễn Vãn Thắng 12/09/1994 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
157 Phan Văn Thắng 15/05/1997 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
158 Trần Thị Lệ Thu 25/02/1998 Khảo sát địa hình Cao đẳng 
159 Nguyễn Thị Như Cẩm 08/04/2002 Khảo sát địa hình Trung cấp 
160 Lê Biên Cương 19/05/1996 Khảo sát địa hình Trung cấp 
161 Nguyễn Bá Đăng 10/05/1999 Khảo sát địa hình Trung cấp 
162 Nguyễn Văn Huề 06/10/1997 Khảo sát địa hình Trung cấp 
163 Châu Đăng Khoa 02/09/2001 Khảo sát địa hình Trung cấp 
164 Nguyễn Hải Sơn 08/06/1995 Khảo sát địa hình Trung cấp 
165 Nguyễn Minh Thi 27/10/2001 Khảo sát địa hình Trung cấp 
166 Mai Hồng Trình 11/08/2000 Khảo sát địa hình Trung cấp 
167 Đỗ Hoàng Tuấn 10/10/1996 Khảo sát địa hình Trung cấp 
168 Đỗ Hoàng Tuấn 10/10/1996 Khảo sát địa hình Trung cấp 
169 Phùng Đức Anh 01/03/1997 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
170 Phùng Đức Anh 01/03/1997 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
171 Huỳnh Tấn Bảo 19/03/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
172 Võ Đức Bình 10/02/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
173 Đinh Văn Chanh 13/12/1995 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
174 Phạm Hoàng Đức 20/11/1996 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
175 Nguyễn Thanh Hoàng 01/03/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
176 Đặng Văn Hổ 04/06/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
177 Nguyễn Duy Khánh 26/11/1994 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
178 Nguyễn Duy Khánh 26/11/1994 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
179 Đoàn Vĩnh Lợi 25/04/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
180 Hồ Nhật Nam 24/11/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
181 Tạ Văn Nhớ 05/11/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
182 Dương Xuân Phong 02/05/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
183 Dương Xuân Phương 02/05/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
184 Võ Trung Quốc 08/01/1991 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
185 Nguyễn Ngọc Sĩ 07/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
186 Nguyễn Hoàng Sinh 31/03/1986 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
187 Nguyễn Ngọc Tân 26/04/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
188 Nguyễn Tiến Thành 05/12/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
189 Nguyễn Văn Thành 13/10/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
190 Võ Văn Tiến 01/12/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
191 Nguyễn Văn Tú 12/09/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
192 Nguyễn Minh Tuấn 16/09/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
193 Đinh Gia Văn 16/11/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
194 Lê Quang Vi 28/02/1997 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
195 Trần Quang Việt 13/12/1999 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
196 Dương Quốc Việt 15/02/1998 Kỹ thuật xây dựng Cao đẳng 
197 Lê Hoàng Anh 14/06/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
198 Mai Quốc Đạt 10/11/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp
199 Nguyễn Minh Hải 25/12/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
200 Đặng Văn Hào 29/11/1992 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
201 Võ Nhật Hoài 06/10/2002 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
202 Nguyễn Nhật Huy 01/07/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
203 Lê Minh Huyền 01/07/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
204 Châu Anh Khoa 02/09/2001 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
205 Mai Hữu Kiệt 27/02/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
206 Phan Trần Tiến Lâm 20/07/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
207 Nguyễn Văn Luân 16/09/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
208 Nguyễn Văn Luân 16/09/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
209 Mai Xuân Lưu 14/06/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
210 Phùng Văn Minh 20/10/1995 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
211 Nguyễn Văn Pha 10/10/1976 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
212 Nguyễn Văn Pha 10/10/1976 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
213 Hồ Anh Phúc 10/10/1989 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
214 Huỳnh Ngọc Phụng 06/11/2001 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
215 Nguyễn Văn Phước 17/08/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
216 Phan Xuân Quà 22/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
217 Phan Xuân Quà 22/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
218 Đoàn Văn Quang 15/12/1997 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
219 Nguyễn Duy Quí 20/10/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
220 Hồ Nguyễn Sang 18/10/2001 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
221 Phan Trung Tài 21/02/1995 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
222 Trần Ngọc Thiện 24/03/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
223 Nguyễn Văn Thương 20/06/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
224 Nguyễn Trung Tín 25/12/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
225 Nguyễn Vi Toán 08/04/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
226 Nguyễn Xuân Trực 26/06/1999 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
227 Nguyễn Anh Tuấn 02/12/1998 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
228 Hà Minh Tuấn 02/03/2000 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
229 Nguyễn Tuấn Vũ 20/12/1990 Kỹ thuật xây dựng Trung cấp 
230 Apola 18/03/1996 Lâm sinh Cao đẳng 
231 Phan Lê Duy 07/02/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
232 Đinh Văn Đếp 03/05/1997 Lâm sinh Cao đẳng 
233 Nguyễn Công Đức 22/12/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
234 Đoàn Văn Hiếu 10/01/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
235 Thái Nữ Hoàng Huê 15/03/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
236 Nguyễn Quang Huy 04/09/1991 Lâm sinh Cao đẳng 
237 A Viết Káy 18/09/1993 Lâm sinh Cao đẳng 
238 Nguyễn Hữu Khoa 28/08/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
239 Ngô Văn Lâm 10/10/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
240 Nguyễn Anh Liêm 23/09/1999 Lâm Sinh Cao đẳng
241 A Môs 13/10/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
242 Mai Thị Ánh Nguyệt 29/09/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
243 A Nguýt 19/05/1996 Lâm sinh Cao đẳng 
244 Đinh Văn Niên 22/09/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
245 Đặng Thanh Phong 10/03/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
246 Triệu Đức Phước 20/10/1997 Lâm sinh Cao đẳng 
247 Phạm Văn Sa 15/03/1995 Lâm sinh Cao đẳng 
248 Nguyễn Trường Sinh 02/02/1999 Lâm sinh Cao đẳng 
249 Trần Đức Tâm 20/03/1993 Lâm sinh Cao đẳng 
250 Trần Đức Tâm 20/03/1993 Lâm sinh Cao đẳng 
251 Đỗ Thành Tân 14/07/1998 Lâm sinh Cao đẳng 
252 Phạm Văn Thanh 10/04/1990 Lâm sinh Cao đẳng 
253 Phạm Cao Tri 12/02/1997 Lâm sinh Cao đẳng 
254 Y Ju Byă 27/08/1997 Lâm sinh Trung cấp 
255 Đinh Thị Hà 15/03/2000 Lâm sinh Trung cấp 
256 Siu Hiếu 20/05/1992 Lâm sinh Trung cấp 
257 Phạm Ngọc Phước 15/10/1993 Lâm sinh Trung cấp 
258 Võ Đinh Sanh 06/10/1997 Lâm sinh Trung cấp 
259 Nguyễn Ngọc Sơn 18/04/2002 Lâm sinh Trung cấp 
260 Nguyễn Mạnh Tây 27/06/2001 Lâm sinh Trung cấp 
261 Nguyễn Thị Thu 09/03/1999 Lâm sinh Trung cấp 
262 Huỳnh Văn Trung 05/05/1990 Sửa chữa và lắp ráp máy tính Cao đẳng 
263 Đoàn Chí Khoa 20/06/1996 Sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung cấp 
264 Phạm Giang Sơn 22/06/1999 Sửa chữa và lắp ráp máy tính Trung cấp 
265 Trần Mai Huy Chí 12/12/1999 Thú Y Cao Đẳng
266 Mạc Trần Duy 23/06/1998 Thú Y Cao đẳng
267 Cao Thị Thúy Huỳnh 30/01/1996 Thú Y Cao đẳng
268 Hồ Thanh Hương 29/05/1999 Thú Y Cao đẳng
269 Nguyễn Văn Khôi 18/10/1999 Thú Y Cao đẳng
270 Nguyễn Thị Bích Loan 06/12/1997 Thú Y Cao đẳng
271 Nguyễn Thị Thùy Nhi 30/04/1998 Thú Y Cao đẳng
272 Nguyễn Thị Yến Nhi 19/09/1999 Thú Y Cao đẳng
273 Đặng Minh Thuyên 03/01/1999 Thú y Cao đẳng
274 Phan Thị Ngọc Trinh 11/11/1999 Thú Y Cao đẳng
275 Huỳnh Quốc Tuấn 15/06/1997 Thú Y Cao đẳng
276 Nguyễn Đình Vũ 13/08/1998 Thú y Cao đẳng
277 Hà Thế Vy 20/11/1998 Thú Y Cao đẳng
278 Nguyễn Tiến Đạt 02/06/1991 Thú Y Trung cấp
279 Nguyễn Văn Thân 06/01/1990 Thú y Trung cấp 
280 A - Ư 02/01/1999 Thú y Trung cấp 
281 Ngô Tùng Vương 06/01/1990 Thú y Trung cấp 
282 Nguyễn Tấn Khoa 22/07/1996 Vận hành máy thi công nền Cao đẳng
283 Hoàng Đức Anh 16/07/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
284 Nguyễn Hùng Anh 20/08/2001 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
285 Võ Thanh Chương 22/11/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
286 Trần Việt Cường 12/08/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
287 Lê Công Điền 01/04/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
288 Đinh Xuân Trường Giang 23/10/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
289 Nguyễn Tuấn Hải 25/04/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
290 Nguyễn Vũ Hảo 14/06/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
291 Lê Ngọc Hoàng 25/02/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
292 Trần Văn Hương 03/03/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
293 Nguyễn Duy Kha 10/02/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
294 Nguyễn Tường Khoa 04/05/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
295 Nguyễn Văn Kiều 16/07/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
296 Nguyễn Thanh Liêm 27/02/1994 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
297 Hoàng Quang Linh 08/05/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
298 Nguyễn Văn Linh 06/01/2000 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
299 Đỗ Văn Long 20/08/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
300 Lê trung Thanh Lợi 29/01/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
301 Ngô Thành Lượng 08/02/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
302 Đinh Thành Nhật 20/07/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
303 Y Nưh Niê 26/12/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
304 Trần Vũ Phi 25/04/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
305 Đỗ Hồng Phong 01/01/1975 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
306 Võ Tấn Phước 10/11/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
307 Đỗ Hoài Phương 22/02/1995 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
308 Võ Văn Quý 01/01/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
309 Đặng Văn Quyền 18/05/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
310 Hồ Đình Sĩ 25/02/1999 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
311 Đặng Văn Thái 06/06/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
312 Nguyễn Hồng Thanh 27/05/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
313 Nguyễn Văn Thảo 26/02/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
314 Nguyễn Văn Thân 27/03/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
315 Nguyễn Văn Thoại 20/04/1990 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
316 Nguyễn Thành Tiên 01/09/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
317 Nguyễn Mạnh Trí 19/10/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
318 Dương Tấn Triển 30/01/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
319 Nguyễn Ngọc Tú 02/09/2002 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
320 Võ Kim Tuấn 30/05/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
321 Nguyễn Ngọc Tuấn 19/05/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp
322 Lê Quốc Việt 27/07/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
323 Phan Thế Vinh 10/10/1996 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
324 Huỳnh Thanh Vũ 26/11/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
325 Nguyễn Tuấn Vũ 20/10/1997 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
326 Phạm Duy Vương 28/02/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 
327 Tạ Thiên Lê Vương 19/09/1998 Vận hành máy thi công nền Trung cấp 

Tuyển sinh

Đào tạo

Cao đẳng Công nghệ sinh học

Đào tạo cử nhân thực hành cao đẳng Công nghệ sinh học tương ứng bậc 5 kỹ năng nghề quốc gia, có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất, nghiên cứu, thiết kế dây chuyền sản xuất các sản phẩm của ngành Công nghệ sinh học với chu [ ... ]

Cao đẳng Bảo vệ thực vật

Chương trình đào tạo kỹ sư thực hành nghề Bảo vệ thực vật đạt Bậc 5 theo khung trình độ quốc gia; có năng lực chuyên môn cao cả lý thuyết và thực hành, tận tụy với nghề nghiệp,...

Các tin khác

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome