Back to top

Điện công nghiệp

fShare Tweet   Mã ngành, nghề: 50520405 (Cao đẳng) – 40520405 (Trung cấp)   THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ĐT HỒ SƠ & NHẬP HỌC HỌC PHÍ VIỆC LÀM LIÊN HỆ TT Đối tượng tuyển sinh Cấp độ và thời gian đào tạo Ghi chú Trung cấp Cao đẳng Cao đẳng hệ…

Read More

Cấp thoát nước

fShare Tweet   Mã ngành, nghề: 5520312 (Trung cấp) THÔNG TIN TUYỂN SINH  ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ĐT HỒ SƠ & NHẬP HỌC HỌC PHÍ VIỆC LÀM LIÊN HỆ TT Đối tượng tuyển sinh Cấp độ và thời gian đào tạo Ghi chú Trung cấp Cao đẳng Cao đẳng hệ liên thông 1 Tốt nghiệp…

Read More

Công nghệ sinh học

fShare Tweet   Mã ngành, nghề: 6420202 (Cao đẳng) THÔNG TIN TUYỂN SINH  ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ĐT HỒ SƠ & NHẬP HỌC HỌC PHÍ VIỆC LÀM LIÊN HỆ TT Đối tượng tuyển sinh Cấp độ và thời gian đào tạo Ghi chú Trung cấp Cao đẳng Cao đẳng hệ liên thông 1 Tốt nghiệp…

Read More

Công nghệ ô tô

fShare Tweet   Mã ngành, nghề: 6510216 (Cao đẳng) – 5510216 (Trung cấp) THÔNG TIN TUYỂN SINH  ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ĐT HỒ SƠ & NHẬP HỌC HỌC PHÍ VIỆC LÀM LIÊN HỆ TT Đối tượng tuyển sinh Cấp độ và thời gian đào tạo Ghi chú Trung cấp Cao đẳng Cao đẳng hệ liên thông…

Read More

Công nghệ hàn

fShare Tweet   Mã ngành, nghề: 6520123 (Cao đẳng) – 5520123 (Trung cấp) THÔNG TIN TUYỂN SINH  ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ĐT HỒ SƠ & NHẬP HỌC HỌC PHÍ VIỆC LÀM LIÊN HỆ TT Đối tượng tuyển sinh Cấp độ và thời gian đào tạo Ghi chú Trung cấp Cao đẳng Cao đẳng hệ liên…

Read More

Bảo vệ thực vật

fShare Tweet   Mã ngành, nghề: 50620201 (Cao đẳng) THÔNG TIN TUYỂN SINH  ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN ĐT HỒ SƠ & NHẬP HỌC HỌC PHÍ VIỆC LÀM LIÊN HỆ TT Đối tượng tuyển sinh Cấp độ và thời gian đào tạo Ghi chú Trung cấp Cao đẳng Cao đẳng hệ liên thông 1 Tốt nghiệp…

Read More

Biểu mẫu của Học sinh Sinh viên

fShare Tweet Số TT Trích yếu Tải về  1 Mẫu giấy xác nhận HSSV đang học tại trường  2 Mẫu đơn miễn giảm học phí theo nghị định 86  3 Mẫu đơn đề nghị cấp chính sách nội trú  4 Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (Dành cho HSSV là người dân tộc…

Read More

Tân Học sinh Sinh viên khóa 44 nhập học

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, trong các ngày từ 05/9 đến 08/9/2018, Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ  tổ chức tiếp đón học sinh sinh viên khóa 44 nhập học . Từ sáng sớm ngày 05/9, nhiều tân HSSV háo hức đến trường để…

Read More