Back to top

Kế hoạch tập huấn giáo viên và cán bộ kiêm giảng 2015

Download

Kế hoạch tập huấn giáo viên và cán bộ kiêm giảng 2015

Download

Tin mới

  • Thông báo về việc ủy quyền điều hành của Hiệu Trưởng – 20/04/2015 01:08
  • Thông báo thi lại, thi bổ sung cho học viên lớp Ngoại ngữ – 16/04/2015 08:38
  • Lịch học đợt 5 lớp TCCT – 02/04/2015 08:01
  • Biểu mẫu Qui chế về tổ chức và hoạt động của các phòng khoa – 31/03/2015 08:07
  • Công văn 754 hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề năm 2014 – 16/03/2015 04:15

Các tin khác

  • Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tổ chức đón tết 2015 – 15/02/2015 02:16
  • Kế hoạch sơ kết học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 và nghỉ tết nguyên đán – 22/01/2015 07:03
  • Kế hoạch kiểm kê tài sản 2014 – 21/01/2015 03:28
  • Hướng dẫn ĐH các chi bộ 2015 – 18/01/2015 13:31
  • Thông báo lịch làm việc tại các Cơ sở 2015 – 31/12/2014 08:09