Back to top

Kế hoạch kiểm kê tài sản 2014

Các Phòng, Khoa, Trung Tâm Download Kế hoạch, Lịch kiểm kê, biểu mẫu kiểm kê tài sản 2014 ở mục Quy định nội bộ

 

 

 

Kế hoạch kiểm kê tài sản 2014

Các Phòng, Khoa, Trung Tâm Download Kế hoạch, Lịch kiểm kê, biểu mẫu kiểm kê tài sản 2014 ở mục Quy định nội bộ

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
Trường Cao Đẳng Nghề Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ  
           
KẾ HOẠCH  KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA NĂM 2015
           
TT BỘ PHẬN THỜI GIAN KK Thời gian
xử lý số liệu
Tổng
 cộng
Thời hạn nộp
báo cáo
1 Vận hành xe máy 3 ngày (26-28/01/15) 2 ngày 5 2/6/2015
2 Cơ khí động lực  3 ngày (27-29/01/15)  2 ngày 5 2/6/2015
3 Kỹ thuật điện 3 ngày (29-31/01/15) 2 ngày 5 2/6/2015
4 Kỹ thuật xây dựng 2 ngày (26-27/01/15)  1 ngày 3 2/6/2015
5 Kỹ thuật sắt 2 ngày (27-28/01/15)  1 ngày 3 2/6/2015
6 Kỹ thuật trắc địa 2 ngày (29-30/01/15) 1 ngày 3 2/6/2015
7 Nông lâm nghiệp  3 ngày (26-28/01/15)  2  ngày 5 2/6/2015
8 Chế biến gỗ 1 ngày (26/01/15) 0,5 ngày 1,5 2/6/2015
9 Khoa học cơ bản 1,5 ngày (26-27/01/15)  1 ngày 2,5 2/6/2015
10 Trung tâm tuyển sinh 1 ngày (27/01/15)  1 ngày 2 2/6/2015
11 Tổ chức hành chính 2 ngày (26-27/01/15)  2  ngày 4 2/6/2015
12 Đào tạo 3 ngày (26-28/01/15) 1,5 ngày 4,5 2/6/2015
13 Quản trị đời sống 3 ngày (26-28/01/15) 2 ngày 6 2/6/2015
14 Tài chính kế toán 2 ngày (26-27/01/15)  1 ngày 3 2/6/2015
15  Đảng ủy 0,5 ngày (26/01/15)  0,5 ngày 1 2/6/2015
16 Công tác HS_SV 1 ngày (26/01/15) 1 ngày 2 2/6/2015
17 Đoàn thanh niên 0,5 ngày (26/01/15)  0,5 ngày 1 2/6/2015
18 Kế toán tập hợp xử lý số liệu  8 ngày (kể từ ngày các đơn vị nộp đủ hồ sơ kiểm kê) 8 ngày 8 3/31/2015
Tổng cộng      
      Ngày     tháng    01  năm 2015
  Hiệu trưởng Kế toán trưởng Người Lập
           

 

 

Tin mới

  • Biểu mẫu Qui chế về tổ chức và hoạt động của các phòng khoa – 31/03/2015 08:07
  • Công văn 754 hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề năm 2014 – 16/03/2015 04:15
  • Kế hoạch tập huấn giáo viên và cán bộ kiêm giảng 2015 – 24/02/2015 00:50
  • Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tổ chức đón tết 2015 – 15/02/2015 02:16
  • Kế hoạch sơ kết học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 và nghỉ tết nguyên đán – 22/01/2015 07:03

Các tin khác

  • Hướng dẫn ĐH các chi bộ 2015 – 18/01/2015 13:31
  • Thông báo lịch làm việc tại các Cơ sở 2015 – 31/12/2014 08:09
  • Danh sách tổng hợp cán bộ nâng lương và phụ cấp đợt 2 năm 2014 – 04/12/2014 07:48
  • Mời thầu “Quà lưu niệm lễ 40 năm thành lập trường” – 03/10/2014 08:29
  • Kết luận kỳ họp lần thứ 5 – chuẩn bị lễ 40 năm – 29/09/2014 03:40