Back to top

Danh bạ

fShare

Tweet

STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM EMAIL ĐIỆN THOAI
BAN GIÁM HIỆU    
1 Dương Minh Quân Hiệu trưởng dmquan@cdntrungbo.edu.vn 0914124936
2 Vũ Huy Mai Phó Hiệu Trưởng vhmai@cdntrungbo.edu.vn 0914124722
3 Vũ Xuân Phong Phó Hiệu Trưởng vxphong@cdntrungbo.edu.vn 0913639588
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ    
4 Lê Thị Thúy Hằng Trưởng phòng lehangdt@cdntrungbo.edu.vn 0975055948
5 Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng phòng thanhbinh@cdntrungbo.edu.vn 0903534903
6 Phạm Thị Thảo Phó Trưởng phòng ptthao@cdntrungbo.edu.vn 0982481894
7 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo GVKG haoktd@cdntrungbo.edu.vn 0982670579
8 Bùi Thái Việt Hoàng GVKG openhoang@cdntrungbo.edu.vn 337797968
9 Phan Thị Lân GVKG phanlan@cdntrungbo.edu.vn 0972949373
10 Nguyễn Thị Nhớ GVKG ntnho@cdntrungbo.edu.vn 0905433726
11 Ngô Thị Hồng Tân GVKG tanktd@cdntrungbo.edu.vn 0988801740
12 Phạm Ngọc Văn GVKG pnvan@cdntrungbo.edu.vn 0978682408
13 Lê Văn Táo Giáo viên dạy lái xe taovhxm@cdntrungbo.edu.vn 0905532819
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
14 Dương Thị Lý Trưởng phòng Kế toán duongly@cdntrungbo.edu.vn 0905694968
15 Phan Thụy Ánh GVKG phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn 0984335338
16 Trần Thị Mai Thảo GVKG ttmthao@cdntrungbo.edu.vn 0985190906
17 Trịnh Thị Hồng Vi GVKG tthvi@cdntrungbo.edu.vn 0915800283
18 Đặng Ngọc Châu Kế toán viên chaudn@cdntrungbo.edu.vn 359024288
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ    
19 Lê Văn Dũng Trưởng phòng dungtrungbo@cdntrungbo.edu.vn 0973294963
20 Nguyễn Xuân Trí Phó Trưởng phòng tringuyen@cdntrungbo.edu.vn 0974777121
21 Trương Vĩnh Hoàng Ánh GVKG anhtrvh@cdntrungbo.edu.vn 0984335347
22 Phan Văn Dương GVKG duongpv@cdntrungbo.edu.vn 0977297669
23 Võ Thị Minh Trang GVKG minhtrangvo@cdntrungbo.edu.vn 0982006024
24 Nguyễn Thị Thúy Văn Thư thuytchc@cdntrungbo.edu.vn 0986486449
25 Lê Hữu Châu Lái xe   0914062698
26 Phan Hữu Cường Lái xe, NVKT    
27 Trần Phước Thiện NVKT   368412945
28 Trần Viễn Thông NVKT   0988526278
29 Ngô Xuân Cang Bảo vệ   0985980846
30 Lê Lương Hiệu Bảo vệ   394779762
31 Nguyến Kha Bảo vệ   0366199533
32 Bùi Thành Khoa Bảo vệ   0935005281
33 Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ   383142997
34 Phan Văn Quang Bảo vệ    
35 Trần Văn Thanh Bảo vệ    
36 Trần Văn Thi Bảo vệ   39595189
37 Nguyễn Đình Thống Bảo vệ    
38 Đào Văn Chắn Tạp vụ    
39 Lưu Thị Nga Tạp vụ    
40 Tưởng Thị Nga Tạp vụ    
41 Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
42 Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
43 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
44 Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
45 Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV    
46 Hồ Ngọc Ẩn GVKG ancdntb@cdntrungbo.edu.vn 0914742295
47 Nguyễn Thế Hùng GVKG nthung@cdntrungbo.edu.vn 0986958258
48 Ngô Văn Lụa GVKG ngolua@cdntrungbo.edu.vn 0978485514
49 Nguyễn Minh Luyện GVKG luyenminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0935496625
50 Hoàng Quốc Phương GVKG hoangphuong@cdntrungbo.edu.vn 0974794388
51 Hàng Văn Thiện Phó trưởng phòng hangvanthien@cdntrungbo.edu.vn 0909102499
52 Nguyễn Song Hữu Trưởng phòng songhuu@cdntrungbo.edu.vn 0989158548
53 Lê Thị Hà Anh Y sỹ lthanh@cdntrungbo.edu.nv 0987587564
54 Huỳnh Hữu Đức Y sỹ hhduc@cdntrungbo.edu.vn 383881174
55 Nguyễn Hữu Vinh Y sỹ huuvinh@cdntrungbo.edu.vn 0904492117
56 Đậu Bá Nam Giáo viên dạy lái xe dbnam@cdntrungbo.edu.vn 0914427234
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG    
57 Nguyễn Thị Ái Vân GVKG aivankhcb@cdntrungbo.edu.vn 0905600682
58 Trần Ngọc Sang Trưởng phòng ngocsangxd@cdntrungbo.edu.vn 0905509534
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE    
59 Phan Văn Thoại Giám Đốc thoaidt@cdntrungbo.edu.vn 0905329587
60 Đậu Văn Hải Phó Giám Đốc haixm@cdntrungbo.edu.vn 0948881978
61 Thái Ngọc Trường Phó Giám Đốc truongthaingoc@cdntrungbo.edu.vn 0978427968
62 Nguyễn Minh Phúc Giáo viên minhphuc@cdntrungbo.edu.vn  0964956189
63 Đặng Quang Sơn Giáo viên dạy lái xe quangson99@cdntrungbo.edu.vn 0989493499
64 Nguyễn Văn Trí Giáo viên dạy lái xe nvtri@cdntrungbo.edu.vn 0986387778
65 Phan Văn Thọ GVKG pvtho.it@cdntrungbo.edu.vn 0984235884
66 Đỗ Thị Thủy GVKG thuydt@cdntrungbo.edu.vn 0905207607
67 Nguyễn Thăng Bình HĐ – Giáo viên dạy lái xe    
68 Ngô Minh Đệ HĐ – Giáo viên dạy lái xe    
69 Nguyễn Văn Hòa HĐ – Giáo viên lái xe    
70 Nguyễn Nhật Huy HĐ – Giáo viên lái xe    
71 Nguyễn Duy Khanh HĐ – Giáo viên dạy lái xe    
72 Lê Nguyễn Trọng Nhân HĐ – Giáo viên dạy lái xe    
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO    
73 Nguyễn Văn Bảy Giáo viên nvbay@cdntrungbo.edu.vn 342944179
74 Giản Tư Hòa Giáo viên gthoa@cdntrungbo.edu.vn 0907146992
75 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên   01259154053
76 Phan Văn Tân Giáo viên pvtan@cdntrungbo.edu.vn 0935841450
77 Cao Huy Thành Giáo viên chthanh@cdntrungbo.edu.vn 0987412777
78 Hồ Bính Thìn Giáo viên hbthin@cdntrungbo.edu.vn 0987791789
79 Bùi Đăng Trung Giáo viên bdtrung@cdntrungbo.edu.vn 0977020216
80 Nguyễn Đình Vũ Giáo viên ndvu@cdntrungbo.edu.vn 0983314489
81 Lê Vĩnh Lãm Trưởng Khoa levinhlam@cdntrungbo.edu.vn 365756939
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
82 Nguyễn Hữu Thảo Trưởng Khoa nguyenhuuthao@cdntrungbo.edu.vn 0905329423
83 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Trưởng khoa ntsy@cdntrungbo.edu.vn 0914124913
84 Lê Ngọc Cường Giáo viên cuong.ckdl@cdntrungbo.edu.vn 0914121582
85 Nguyễn Văn Danh Giáo viên vandanh@cdntrungbo.edu.vn 0919210354
86 Nguyễn Du Giáo viên nguyendu@cdntrungbo.edu.vn 0982467306
87 Lê Quang Dương Giáo viên duongdl@cdntrungbo.edu.vn 0905764072
88 Huỳnh Văn Huy Giáo viên hvhuy@cdntrungbo.edu.vn 0976542327
89 Phạm Trọng Lợi Giáo viên trongloi@cdntrungbo.edu.vn 365536567
90 Trần Sỹ Phương Giáo viên syphuongkxm@cdntrungbo.edu.vn 0905003927
91 Nguyễn Mạnh Quyết Giáo viên nmquyet@cdntrungbo.edu.vn 0944059603
92 Hoàng Liên Sơn Giáo viên hlson@cdntrungbo.edu.vn 0904620786
93 Phan Hùng Thiện Giáo viên phthien@cdntrungbo.edu.vn 0932467567
94 Nguyễn Văn Tiên Giáo viên nvtien@cdntrungbo.edu.vn 01299317672
95 Phạm Minh Tuân Giáo viên pmtuan@cdntrungbo.edu.vn 0916091568
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ    
96 Phạm Thị Mạnh Trưởng khoa phammanhktd@cdntrungbo.edu.vn 367387485
97 Ngô Nam Thắng Phó Trưởng Khoa thangktd@cdntrungbo.edu.vn 0983066147
98 Võ Văn Bút Giáo viên vovanbut@cdntrungbo.edu.vn 0914139067
99 Nguyễn Hữu Chung Giáo viên nguyenhuuchung@cdntrungbo.edu.vn 0984336543
100 Cao Như Hùng Giáo viên hungktd@cdntrungbo.edu.vn 0989268283
101 Phạm Quang Khải Giáo viên khaiktd@cdntrungbo.edu.vn 0932225379
102 Nguyễn Văn Loi Giáo viên nvloi@cdntrungbo.edu.vn 0988084777
103 Huỳnh Văn Luyến Giáo viên luyenktd73@cdntrungbo.edu.vn 0985253185
104 Lê Kim Ngọc Giáo viên ngoclekim@cdntrungbo.edu.vn 0905395025
105 Nguyễn Văn Phúc Giáo viên nvphuc@cdntrungbo.edu.vn 0905847622
106 Trần Trung Quốc Giáo viên ttquoc@cdntrungbo.edu.vn 0919765937
107 Hà Văn Tài Giáo viên hvtai@cdntrungbo.edu.vn 0935350180
108 Nguyễn Tấn Tài Giáo viên nguyentantai@cdntrungbo.edu.vn 0947952340
109 Hồ Đắc Lợi GVKG hodacloiktd@cdntrungbo.edu.vn 375116783
110 Vũ Thị Oanh GVKG vtoanh@cdntrungbo.edu.vn 344937079
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN    
111 Trương Thị Thiên Lý Trưởng Khoa thienly@cdntrungbo.edu.vn 0986803995
112 Nguyễn Đình Do Phó Trưởng Khoa donguyendinh@cdntrungbo.edu.vn 0905335826
113 Đỗ Hoài Anh Giáo viên hoaianh16376@cdntrungbo.edu.vn 0978554971
114 Nguyễn Tấn Bình Giáo viên binhkhcb@cdntrungbo.edu.vn 0935039334
115 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên nthang@cdntrungbo.edu.vn 0973276470
116 Nguyễn Văn Hậu Giáo viên namhau@cdntrungbo.edu.vn 0987638326
117 Trần Đức Khuê Giáo viên tdkhue@cdntrungbo.edu.vn 0986838349
118 Nguyễn Thị Liêm Giáo viên liemkhcb@cdntrungbo.edu.vn 357888335
119 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên nguyetct@cdntrungbo.edu.vn 0977070728
120 Trần Văn Thắng Giáo viên tranthang@cdntrungbo.edu.vn 0977928779
121 Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên vtatuyet@cdntrungbo.edu.vn 0972444223
122 Hồ Thị Vui Giáo viên htvui@cdntrungbo.edu.vn 0973132358
KHOA NÔNG LÂM    
123 Nguyễn Xuân Đính Trưởng Khoa dinhknl@cdntrungbo.edu.vn 0982057307
124 Nguyễn Thị Hải Lý Phó Trưởng Khoa haily@cdntrungbo.edu.vn 0986009046
125 Nguyễn Đắc Chính Bảo vệ rừng    
126 Phạm Thị Cầm Giáo viên ptcam@cdntrungbo.edu.vn 0969961846
127 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giáo viên nguyenthanhcam@cdntrungbo.edu.vn 0907474936
128 Nguyễn Văn Hân Giáo viên nvhan@cdntrungbo.edu.vn 0368908630
129 Phan Văn Hòa Giáo viên pvhoa@cdntrungbo.edu.vn 335304928
130 Nguyễn Thị Hoang Giáo viên thihoang@cdntrungbo.edu.vn 0336774367
131 Thái Quốc Huy Giáo viên tqhuy@cdntrungbo.edu.vn 0964383383
132 Huỳnh Thị Luyến Giáo viên htluyen@cdntrungbo.edu.vn 366079768
133 Nguyễn Lê Công Minh Giáo viên leminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 387160241
134 Huỳnh Thị Mỹ Phi Giáo viên myphi1811@cdntrungbo.edu.vn 0908971777
135 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên toquyen@cdntrungbo.edu.vn, trantoquyen3010@gmail.com 365199407
136 Huỳnh Thị Thành Giáo viên htthanh@cdntrungbo.edu.vn 0914607561
137 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên vttthao@cdntrungbo.edu.vn 0979848016
138 Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên ntthinh@cdntrungbo.edu.vn 0986841422
139 Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên nhtho@cdntrungbo.edu.vn 0986695914
140 Tăng Thị Thu Vân Giáo viên thuvan@cdntrungbo.edu.vn 0989453661
141 Trần Mạnh Duẩn GVKG tmduan@cdntrungbo.edu.vn 0905623775
142 Phan Thị Thanh Thúy Tạp vụ    
KHOA TRẮC ĐỊA    
143 Phạm Đình Cẩm Phó Trưởng Khoa camkttd@cdntrungbo.edu.vn 0972064558
144 Nguyễn Duy Hà Giáo viên duyha@cdntrungbo.edu.vn 0984003040
145 Trần Thanh Hải Giáo viên thanhhai@cdntrungbo.edu.vn 0973152829
146 Nguyễn Thế Hiếu Giáo viên thehieu@cdntrungbo.edu.vn 355188301
147 Nguyễn Thành Tài Giáo viên nttai@cdntrungbo.edu.vn 0919398268
KHOA XÂY DỰNG    
148 Lê Công Minh Trưởng Khoa congminhxd@cdntrungbo.edu.vn 0914950619
149 Hà Văn Thất Phó Trưởng khoa vanthat@cdntrungbo.edu.vn 0905108584
150 Bùi Văn Binh Giáo viên bvbinh@cdntrungbo.edu.vn 0982679007
151 Nguyễn Thanh Chiến Giáo viên thanhchien@cdntrungbo.edu.vn 0989689503
152 Lê Văn Cừ Giáo viên lecu@cdntrungbo.edu.vn 358525468
153 Nguyễn Đốc Giáo viên ngdoc@cdntrungbo.edu.vn 0982010035
154 Nguyễn Nam Giáo viên ngnam@cdntrungbo.edu.vn 01233992519
155 Nguyễn Văn Nam Giáo viên nvnam@cdntrungbo.edu.vn 359039756
156 Cao Hữu Thọ Giáo viên caothoxd@cdntrungbo.edu.vn 0983300167
157 Phạm Sỹ Trung Giáo viên pstrung@cdntrungbo.edu.vn 0984248976
158 Thái Thanh Tùng Giáo viên thaitung@cdntrungbo.edu.vn 0914437426