Back to top

Các biểu mẫu đánh giá CB-VC (nội bộ)

Để thuận tiện cho việc sinh hoạt cuối năm, Ban biên tập cung cấp các biểu mẫu lưu hành nội bộ của Trường theo các đường dẫn như sau (bấm chuột vào tên mẫu tương ứng để tải về):

Hướng dẫn xét thi đua năm học (hiệu lực thi hành từ năm 2011)

 

Các biểu mẫu đánh giá CB-VC (nội bộ)

Để thuận tiện cho việc sinh hoạt cuối năm, Ban biên tập cung cấp các biểu mẫu lưu hành nội bộ của Trường theo các đường dẫn như sau (bấm chuột vào tên mẫu tương ứng để tải về):

 1. Mẫu phiếu đánh giá cán bộ quản lý.
 2. Mẫu phiếu đánh giá giáo viên chuyên trách.
 3. Mẫu phiếu đánh giá giáo viên kiêm nhiệm.
 4. Mẫu phiếu đánh giá nhân viên nghiệp vụ và phục vụ.
 5. Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên-học sinh.
 6. Kế hoạch phát triển cá nhân.

Hướng dẫn xét thi đua năm học (hiệu lực thi hành từ năm 2011)

 

Tin mới

 • Hướng dẫn các Tiêu chí kiểm định 2014 – 30/07/2014 02:24
 • CERTIPORT và MOS, IC3 là gì? – 29/07/2014 00:11
 • Kết quả học tập HK2 và NH 2013-2014 – 11/07/2014 03:48
 • Môn học giáo dục pháp luật mới – 25/06/2014 11:41
 • Kết quả thi tuyển và xét tuyển viên chức năm 2014 – 23/06/2014 08:26

Các tin khác

 • Thông báo lịch thi tuyển viên chức 2014 – 11/06/2014 10:27
 • Nội dung thi tuyển viên chức 2014 – 23/05/2014 03:18
 • Thông báo mời họp mặt Thí sinh dự tuyển viên chức 2014 – 17/05/2014 09:10
 • Danh sách thí đủ điều kiện dự tuyển Viên chức 2014 – 17/05/2014 08:57
 • Thông báo kết quả sơ duyệt danh sách đề nghị tặng danh hiệu NGƯT năm 2014 – 15/03/2014 13:08