10:30:16 PM | Thứ bảy 21/07/2018

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Thành lập: năm 1974

Trưởng phòng: Ths Vũ Xuân Phong.

Phó trưởng phòng: Đặng Văn An

Phó trưởng phòng: Lê Văn Dũng

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, hành chính và quản trị. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý và bảo vệ tài sản của nhà trường.

Nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức bộ máy; quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

- Công tác chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, giáo viên và người lao động; thanh tra, kiểm tra, pháp chế và thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, khánh tiết, lễ tân.

- Quản lý hệ thống mạng, trang web và hệ thống thông tin của nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện các hoạt động Marketing, quảng bá về nhà trường.

- Công tác quản lý xe ô tô và phương tiện phục vụ công tác.

- Công tác quản lý, sử dụng, khai thác, mua sắm, bảo trì và sửa chữa các loại thiết bị, vật tư tài sản của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức hoạt động phòng, chống lụt bão, hỏa hoạn, an toàn vệ sinh lao động toàn trường.

- Quản lý các hoạt động phục vụ cho học sinh, sinh viên trong khu nội trú.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thành tích nổi bật:

   Nhiều năm liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến, được các cấp khen thưởng.

Nhân sự:

1 Vũ Xuân  Phong Trưởng phòng 0913639588 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đặng Văn  An Phó Trưởng phòng 0977798365 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Văn  Dũng Phó Trưởng phòng 0973294963 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ngô Xuân  Cang Bảo vệ 0985980846  
5 Lê Lương  Hiệu Bảo vệ 01694779762  
6 Bùi Thành Khoa Bảo vệ 0935005281  
7 Nguyễn Thanh  Minh Bảo vệ 01683142997  
8 Phan Văn  Quang Bảo vệ    
9 Lê Viết  Thắng Bảo vệ 0976418593  
10 Trần Văn Thanh Bảo vệ    
11 Trần Văn Thi Bảo vệ 0169595189  
12 Đỗ Hoài  Anh Giáo viên 0978554971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Phan Văn  Dương Giáo viên 0977297669 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nguyễn Xuân  Trí Giáo viên 0974777121 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Lê Hữu  Châu Lái xe 0914062698  
16 Phan Hữu  Cường Lái xe    
17 Đào Văn Chắn NVKT    
18 Nguyễn Thành Huy NVKT    
19 Nguyễn Ngọc  Phương NVKT 01259154053  
20 Trần Phước Thiện NVKT 01668412945  
21 Trần Viễn  Thông NVKT 0988526278  
22 Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
23 Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
24 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
25 Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
26 Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
27 Phạm Thị Văn Tạp vụ    
28 Nguyễn Thị  Thúy Văn Thư 0986486449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome