Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
TT Ngày ban hành Ký số Tên Văn bản Tải về
1  04/06/2020 25/CT-TTg  Chỉ thị về một số nghiệm vụ, giải pháp phát triển công nghệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
2  12/08/2019 12/2019/TT-BLĐTBXH  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
3  13/09/2018 10/2018/TT-BNV  Thông tư Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
4 15/06/2018 03/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
5  10/03/2017 08/2017/TT-BLĐTBXH  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP