Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
TT Ngày ban hành Ký số Tên Quy chế, Quy đinh Tải về
1  20/01/2020  56/QĐ-CĐTB-TC Quy chế hoạt động của Ban TTND
2     Quy chế làm việc của Ban Biên Tập  
3     Quy chế Công tác HSSV  
4 25/9/2018 1354/QĐ-CĐTB-ĐT Quy định đào tạo trình độ CĐ, TC, SC theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm

5     Quy định về nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình  
6  07/8/2020  801/QĐ-CĐTB-ĐT Quy định công tác giảng dạy và quản lý hồ sơ giảng dạy của giáo viên
7     Quy chế quản lý tài sản  
8 17/4/2020 282/QĐ-CĐTB Quy trình, thủ tục, biểu mẩu thanh toán
9     Qui chế nâng lương CC, VC và NLĐ trong đơn vị  
11     Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị  
12     Quy chế đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trong Nhà trường   
13     Quy chế tổ chức và hoạt động cơ quan  
14     Quy chế thực hiện dân chủ  
15     Quy chế văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của đơn vị   
16     Quy chế xây dựng văn hóa trường học  
17     Quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN  
18     Quy định đánh giá, phân loại Công chức, viên chức và người lao động  
19     Quy định In, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp và chứng nhận đào tạo  
20     Quy định phân loại lao động của đơn vị  
21     Quy định phân loại lao động hàng tháng (ABC)  
22     Quy định quản lý hồ sơ CBVC  
23 22/11/2018 1641/QĐ-CĐTB-TC Quy định về công tác quản lý, điều hành, sử dụng xe công vụ
24     Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBVC  
25     Quy định về tuyển dụng viên chức, NLĐ trong đơn vị  
26     Quy định về thăm hỏi, ốm đau; tổ chức tang lễ, hiếu hỷ trong nhà trường  
27     Quy chế tổ chức và hoạt động của TTĐTSHLX