Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính Quản Trị

Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Trưởng phòng: Lê Văn Dũng Mobile:  0973294963

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng phòng: Lê Văn Dũng

Email: dungtrungbo@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0973294963

 

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Xuân Trí

tringuyen@cdntrungbo.edu.vn

0974777121

Phó Trưởng Phòng: Trương Vĩnh Hoàng Ánh

anhtrvh@cdntrungbo.edu.vn

0984335347

GIÁO VIÊN

Võ Thị Minh Trang

minhtrangvo@cdntrungbo.edu.vn

0982006024

Phan Văn Dương

duongpv@cdntrungbo.edu.vn

0977297669

Nguyễn Thị Thúy

thuytchc@cdntrungbo.edu.vn

0986486449

Ks. Nguyễn Thế Hiếu

Email: thehieu@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 01655188301

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 

Phan Hữu Cường

0818106623

Trần Phước Thiện

0969826759

Trần Viễn Thông

0988526278

Mai Quốc Đạt

0382347967

LÁI XE

Lê Hữu Châu

0914062698

TẠP VỤ
Hồ Thị Mai (CS1) Đào Văn Chắn (CS2)
Phạm Thị Nghị (CS1) Tưởng Thị Nga (CS2)
Nguyễn Thị Hoài Thanh (CS1) Nguyễn Thị Sen (CS3)
Nguyễn Thị Lệ (CS1) Nguyễn Thị Tiến (CS3)
BẢO VỆ
Nguyễn Thanh Minh (CS3) Trần Văn Thi (CS1)
Phan Văn Quang (CS3) Bùi Thành Khoa (CS1)
Trần Văn Thanh (CS3) Nguyễn Đình Thống (CS1)
Lê Lương Hiệu (CS2) Nguyễn Kha (CS2)
Ngô Xuân Cang (CS2)  

 3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính và quản trị. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thưu, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý và bảo vệ tài sản của nhà trường.

4. Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức bộ máy, quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

-  Công tác chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, giáo viên và người lao động; thanh tra, kiểm tra, pháp chế và thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, khánh tiết, lễ tân.

- Quản lý hệ thống mạng, hệ thống thông tin của nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện các hoạt động quảng bá về nhà trường.

- Công tác quản lý xe ô tô và phương tiện phục vụ công tác.

- Quản lý sử dụng khai thác, mua sắm, bảo trì và sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, tài sải của nhà trường.

- Quản lý và tổ chức hoạt động phòng chống lụt bão, hỏa hoạn, an toàn vệ sinh lao động toàn trường.

- Quản lý các hoạt đông phục vụ cho HSSV trong khu nội trú.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

Nhiều năm liên tục được công nhận là tập thể LDDXS, LĐTT, được các cấp khen thưởng.

Category: