Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0

Thông tin liên hệ:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Trưởng phòng: ThS. Dương Thị Lý Mobile:  0905694968

1. Giới thiệu chung

Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng CBVC: 5 người

- Trình độ :04 thạc sỹ, 01 Đại học

 

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Dương Thị Lý

Email: duongly@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0905694968

Ths. Đặng Ngọc Châu

Email: chaudn@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 01659024288

Ths. Trịnh Thị Hồng Vi

Email: tthvi@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0915800283

Ths. Phan Thụy Ánh

Email: phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0984335338

Trần Thị Mai Thảo

Email: ttmthao@cdntrungbo.edu.vn

Mobile: 0985190906

 

3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và công tác kế hoạch trong toàn trường.

4. Nhiệm vụ

1- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung toàn trường, liên quan đến tài chính, kế toán, định kỳ hàng năm và 5 năm;

2- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, xây dựng, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản của toàn trường;

3- Quản lý, khai thác nguồn thu; xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Nhà trường hàng năm và 5 năm;

4- Tham mưu xây dựng quy chế, quy định hướng dẫn các chế độ chính sách, tài chính kế toán cho các bộ phận và cá nhân trong đơn vị;

5- Kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi; thực hiện chế độ tài chính công khai, minh bạch theo qui định của Pháp luật; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn đơn vị;

6- Theo dõi công nợ, quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế;

7- Chủ trì kiểm kê tài sản hàng năm;

8- Thực hiện nghiêm túc các báo cáo tài chính, thống kê quyết toán quý, năm theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

9- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng;

10- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công nhận là tập thể LĐTT, LĐSX. Năm 2000 được Bộ trưởng Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen.

Category: