Back to top

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 09 tháng 5 năm 2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tới cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên của Nhà trường tại cơ sở 1.


Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Ban Giám Hiệu; BCH Công Đoàn; BCH Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên Nhà trường tại cơ sở 1.

Hội nghị đã được nghe do đồng chí Dương Minh Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hai nội dung chính: thứ nhất là quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thứ hai là nêu rõ những điểm mới, quan trọng, hết sức cần thiết của nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Trong đó, phải đề cao trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Dương Minh Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt chuyên đề năm 2017

Thông qua việc học tập chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng bộ, Nhà trường trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn dạy và học của thầy và trò nhà trường.