Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 1

Chức năng nhiệm vụ của Trường được quy định tại Quyết định số 4320/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ NN&PTNT, cụ thể:

+ Tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp (Thú y, Kế toán doanh nghiệp, Vận hành máy thi công nền, Công nghệ sinh học, Lâm sinh, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật sửa chữa & lắp ráp máy tính, Khảo sát địa hình, Trắc địa công trình, Hàn, Kỹ thuật xây dựng, Cấp - thoát nước, Cốt thép - hàn, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí)

+ Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật.

+ Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

+ Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, giảng viên và người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Trường theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BLTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ LĐ-TBXH, Trường có 4 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ sinh học, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Vận hành máy thi công nền; 2 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Lâm sinh, Thú y

Category: