Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0
TT Ký số Ngày ban hành Tên Quy chế, Quy định Tải về
1 55/QĐ-CĐTB-KHTC 20/01/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
2 56/QĐ-CĐTB-TC  20/01/2020 Quy chế tổ chức và hoạt động cơ quan
3     Quy chế hoạt động của Ban TTND  
4     Quy chế làm việc của Ban Biên Tập  
5     Quy chế Công tác HSSV  
6 1354/QĐ-CĐTB-ĐT 25/09/2018 Quy định đào tạo trình độ CĐ, TC, SC theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm
7     Quy định về nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình  
8     Quy chế quản lý tài sản  
9 1680/QĐ-CĐTB-KHTC 30/11/2018 Quy định về quy trình thanh toán
10     Qui chế nâng lương CC, VC và NLĐ trong đơn vị  
11     Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị  
12     Quy chế đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trong Nhà trường   
14     Quy chế thực hiện dân chủ  
15     Quy chế văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của đơn vị   
16     Quy chế xây dựng văn hóa trường học  
17     Quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN  
18     Quy định đánh giá, phân loại Công chức, viên chức và người lao động  
19     Quy định In, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp và chứng nhận đào tạo  
20     Quy định phân loại lao động của đơn vị  
21     Quy định phân loại lao động hàng tháng (ABC)  
22     Quy định quản lý hồ sơ CBVC  
23 1641/QĐ-CĐTB-TC 22/11/2018 Quy định về công tác quản lý, điều hành, sử dụng xe công vụ
24     Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBVC  
25     Quy định về tuyển dụng viên chức, NLĐ trong đơn vị  
26     Quy định về thăm hỏi, ốm đau; tổ chức tang lễ, hiếu hỷ trong nhà trường  
27     Quy chế tổ chức và hoạt động của TTĐTSHLX