10:25:37 PM | Thứ năm 19/07/2018

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ: Ký kết hợp tác đào tạo với Viện nghiên cứu khoa học và Doanh nghiệp

Ngày 26.9, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tổ chức lễ ký kết hợp tác đào tạo với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.

 

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ký kết hợp tác đào tạo.

Theo đó, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định sẽ tích cực hợp tác trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành; trao đổi giảng viên, cán bộ kỹ thuật; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo; trao đổi chuyên môn, tài liệu, ấn phẩm khoa học và thông tin...
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định sẵn sàng tiếp nhận giáo viên, học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Cơ Điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ đến thực tập, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng đủ yêu cầu. Hai đơn vị cũng sẵn sàng cử cán bộ kỹ thuật tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng biên soạn, nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo của trường.


Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Định sẽ tích cực hợp tác trong đào tạo, tạo điều kiện cho giáo viên, sinh viên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp...

Ngoài ra, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ còn hợp tác với Trường Cao đẳng Cơ Điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học & công nghệ và chuyển giao những kết quả nghiên cứu vào đời sống, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.
Hoạt động ký kết nhằm tạo điều kiện cho nhà trường nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp; sinh viên có cơ hội kiểm chứng, rèn luyện kiến thức đã học; doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, bổ sung đội ngũ nhân lực.

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị sau lễ ký kết hợp tác

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome