10:31:32 PM | Thứ bảy 21/07/2018

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Thành lập: năm 2002

   - Trưởng phòng: Th.s Nguyễn Song Hữu

   - Phó trưởng phòng: Hàng Văn Thiện

   - Phó trưởng phòng: Trần Văn Hoàn

 Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh, sinh viên; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục rèn luyện đối với học sinh, sinh viên.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện toàn diện công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác vệ sinh môi trường, và y tế học đường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với khoa chuyên môn quản lý hoạt động các lớp Học sinh, sinh viên, công tác giáo viên chủ nhiệm; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên; bảo đảm an ninh khu nội trú.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ thư báo cho người học nghề.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thành tích đạt được:

   - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – xây dựng và Nông Lâm trung bộ tặng giấy khen Tập thể Lao động tiên tiến các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

   - Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2011 - 2012.

 Nhân sự:

1 Nguyễn Song  Hữu Trưởng phòng 0989158548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Văn  Hoàn Phó trưởng phòng 06183351029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hàng Văn  Thiện Phó trưởng phòng 0909102499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hồ Ngọc  Ẩn Giáo viên 0914742295 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thế  Hùng Giáo viên 0986958258 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trương Thị Thanh  Hương Giáo viên 0903517970 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Ngô Văn  Lụa Giáo viên 0978485514 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Minh  Luyện Giáo viên 0935496625 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Hoàng Quốc  Phương Giáo viên 0974794388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Nguyễn Văn  Tường Giáo viên 0914091923 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Lê Thị Hà Anh Y sỹ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Huỳnh Hữu Đức Y sỹ 01683881174 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nguyễn Hữu  Vinh Y sỹ 0904492117 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome