10:19:41 PM | Thứ bảy 21/07/2018

PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Năm thành lập: Năm 2015

Phó Trưởng phòng phụ trách: Kỹ sư Trần Ngọc Sang

Đội ngũ:

03 người; trong đó: 01 Tiến sĩ, 01 Thạc sỹ, 01 Đại học.

Chức năng:

Phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác kiểm định; kiểm tra, đánh  giá chất lượng đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề và các hoạt động giáo dục của nhà trường

Nhiệm vụ:

 - Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi;

- Tổ chức các kỳ thi theo đúng quy chế và quy định của Nhà nước;

- Tố chức công tác kiểm định đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Thực hiện công tác đánh giá trong và đánh giá ngoài về chất lượng trường;

- Tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Nhân sự:

1

Trần Ngọc

Sang

Phó Trưởng phòng phụ trách

0905509534

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Văn

Thanh

Giáo viên

0983830390

pvthanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3

Hồ Đắc

Lợi

Giáo viên

01675116783

hodacloiktd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome