10:29:18 PM | Thứ bảy 21/07/2018

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thành Lập: 1974

    Trưởng Phòng: Th.s Vũ Huy Mai

    Phó Trưởng Phòng: Th.s Lê Thị Thúy Hằng

    Phó Trưởng Phòng: Ts. Phạm Thị Thảo

Chức năng:

 Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý công tác đào tạo và hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo.

 Nhiệm vụ:

 - Lập, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, bao gồm: Thông tin, quảng cáo tuyên truyền đến đối tượng người học; Thông báo tuyển sinh và tập hợp hồ sơ xin học; thống kê báo cáo kết quả tuyển sinh theo quy định.

- Lập kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học; kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun và kế hoạch thi tốt nghiệp; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ nghề, chứng nhận tốt nghiệp.

 - Phối hợp với các Khoa chuyên môn trực thuộc xây dựng kế hoạch giáo viên cho từng học kỳ, năm học.

 - Chủ trì điều hành và phối hợp với các Khoa thực hiện việc biên soạn giáo trình, bài giảng và phát triển chương trình.

 - Tổ chức triển khai và tổng hợp kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Phương tiện, thiết bị giảng dạy, mô hình học cụ, thiết bị thực tập, phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm, sổ sách giáo vụ, tài liệu học tập.

- Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh; sư phạm; khoa học- đào tạo; thi tốt nghiệp.

 - Tổng hợp và đề xuất thanh toán các chế độ giảng dạy cho giáo viên.

 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

 - Thực hiện công tác quản lý phục vụ thư viện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thành tích đạt được:

   - Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc

   - Năm học 2007 - 2008 và 2012 - 2013 được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen.

Nhân sự:

     Tổng số lượng cán bộ là: 08 người, trong đó 01 tiến sỹ, 03 thạc sỹ, 04 đại học

1 Vũ Huy  Mai Trưởng phòng 0914124722 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Thị Thúy  Hằng Phó Trưởng phòng 0982481894 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Phạm Thị  Thảo Phó Trưởng phòng 0905329423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Văn  Huyên  Giáo viên 0988084777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Văn  Loi Giáo viên 0905207607 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo Giáo viên 0982670579 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Phạm Ngọc  Văn Giáo viên 0975055948 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Ngô Thị Hồng Tân Giáo viên 0988801740 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome