10:27:25 PM | Thứ bảy 21/07/2018

Giới thiệu chung Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo ngắn hạn thành lập vào tháng 10/2015 với chức năng nghiệm vụ đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên, chuyển giao công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của Trường được cấp có thẩm quyền qui định.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome