10:34:48 PM | Thứ bảy 21/07/2018

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1.1. Mục tiêu chung.

Đổi mới căn bản và toàn diện, đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; Tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến, hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp; Phấn đấu trở thành một trong 10 trường cao đẳng nghề hàng đầu quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển thương hiệu ‘‘Cao đẳng nghề Trung bộ ” rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế.
1.2. Các chỉ tiêu cụ thể.
Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Trên 5% giáo viên có trình độ tiến sĩ, 40-50% giáo viên, CBQL có trình độ thạc sĩ; 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên dạy nghề từ loại khá trở lên, trong đó có 70% đạt loại tốt. 80% GV-CBQL có trình định độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương đương B1 hoặc toeic 450-600 điểm); 100% hoàn thành chương trình tiếng Anh chuyên ngành; 100% GV-CBQL có trình độ tin học C.
- Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý làm việc có tính chuyên nghiệp cao, tinh thông về nghiệp vụ.
- Quy mô đào tạo đạt 4.500 học sinh-sinh viên/năm.
- Đa dạng hoá ngành nghề đào tạo: Triển khai đào tạo 29 nghề đào tạo ở trình độ TCN và CĐN; 6 nghề trọng điểm, trong đó có 04 nghề trọng điểm quốc tế, 02 nghề trọng điểm quốc gia.
- Đổi mới cơ bản chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, theo hướng tiếp cận với chuẩn mực đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
- Trên 80% học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
- Nhiều học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi tay nghề cấp Bộ, quốc gia, ASEAN.
- Tin học hoá cơ bản các hoạt động của Nhà trường và đưa vào sử dụng có hiệu quả giáo trình điện tử, thư viện điện tử.
- Mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ với một số trường Đại học, Viện khoa học, Doanh nghiệp… trong và ngoài nước.
- Có chương trình đào tạo liên thông với các hệ đào tạo, các cấp đào tạo trong và ngoài hệ thống dạy nghề.
- Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, đồng bộ và hiện đại.
- Đảm bảo về đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, giáo viên toàn tâm toàn ý với công việc.
- Phát triển mạnh các dịch vụ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực: giống cây trồng, vật nuôi; chế biến nông, lâm, thuỷ sản; tư vấn khảo sát xây dựng; cơ điện nông nghiệp ...
- Phát triển đa dạng hóa nguồn tài chính, hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, giáo viên.
- Kiểm định chất lượng trường: Năm 2020 đạt tiêu chuẩn kiểm định (theo Tiêu chí Trường chất lượng cao do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành).

 

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome