10:41:17 PM | Thứ bảy 21/07/2018

Đảng ủy trường tổ chức Hội nghị Đảng viên cuối năm 2017 và học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Ngày 16 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường cơ sở 2, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ đã tổ chức Hội nghị Đảng viên cuối năm 2017 và học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ trường.

 

Đ/c Dương Minh Quân - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đảng ủy trường tổ chức Hội nghị Đảng viên cuối năm 2017. Đồng chí Dương Minh Quân - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, trong năm 2017 Đảng bộ cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã phát huy vai trò của các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

Đ/c Nguyễn Trung Tiến-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tiến-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những kết quả mà từng cán bộ Đảng viên cũng như Đảng bộ trường đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí hy vọng Ban Chấp hành Đảng bộ trường tiếp tục lãnh đạo phát huy những thế mạnh của nhà trường bằng việc cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết nhất trí, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, phát huy sức mạnh nội lực để xây dựng nhà trường ngày một phát triển, góp phần đưa nhà trường thực sự là một trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.


Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm 2017

Trong phiên làm việc buổi chiều, thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Trung Tiến-Bí thư Đảng ủy trường đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đ/c Nguyễn Trung Tiến-Bí thư Đảng ủy trường truyền đạt nghị quyết Trung ương 6, khóa II tới cán bộ, đảng viên nhà trường

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nhà trường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch./.

 

Xuân Trí       

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome