10:26:48 PM | Thứ bảy 21/07/2018

 KỸ THUẬT VIÊN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Mã nghề: 5510910

Trình độ đào tạo: Trung cấp     

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;

Thời gian đào tạo:  1,5 năm

CHUẨN ĐẦU RA

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

1.1. Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật và sai số của các loại máy trắc địa như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử; và quy trình sử dụng, bảo quản, kiểm nghiệm các loại sai số đơn giản của máy trắc địa: cơ, quang học, điện tử, toàn đạc điện tử;

- Trình bày được quy trình, phương pháp xây dựng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao để đo vẽ bản đồ địa hình; và quy trình thành lập bình đồ, bình đồ kỹ thuật số;

- Trình bày được kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và hình thành ý tưởng  kinh doanh theo nghề nghiệp, lập kế hoach tổ chức SX, đàm phán hợp đồng kinh tế;

- Mô tả được quy trình trắc địa phục vụ thiết kế, thi công, kiểm tra công trình xây dựng;

- Giải thích được các phương pháp đo đạc, tính toán bình sai gần đúng trong trắc địa; các loại sai số trong thành lập bình đồ, trắc địa công trình và quy trình, phương pháp xử lý các sai số;

- Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin và một số phần mềm trắc địa, các quy phạm kỹ thuật trắc địa vào thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng; 

- Vận dụng được kiến thức về trắc địa khống chế mặt bằng, khống chế độ cao đo vẽ; đo vẽ chi tiết địa hình địa vật và mặt cắt công trình; kiến thức về máy trắc địa; kiến thức về sai số và các phương pháp bình sai; kiến thức về các phần mềm trắc địa vào nhiệm vụ trắc địa các công trình: Giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng;

- Xây dựng được tiến độ sản xuất của nhóm và kế hoạch bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị trắc địa trong quá trình sản xuất;

- Vận dụng được kiến thức trắc địa bản đồ và văn bản Pháp luật, chính sách quản lý đất đai của Nhà nước vào trong nhiệm vụ của các cơ quan quản lý địa chính tại địa phương.

1.2. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo và kiểm nghiệm được một số sai số đơn giản của máy trắc địa cơ, quang học, điện tử, toàn đạc điện tử;

- Đo đạc, tính toán bình sai được lưới khống chế đo vẽ bình đồ; đo đạc, tính toán, vẽ được bình đồ và thành lập được bình đồ kỹ thuật số khu vực có diện tích đến 500 héc ta;

- Đo đạc, tính toán được các loại số liệu trắc địa phục vụ cho thiết kế công trình; bố trí công trình xây dưng; hướng dẫn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

- Ứng dụng được công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo một số phần mềm trắc địa vào tính toán, vẽ và hiệu chỉnh được các sai số theo quy phạm kỹ thuật trắc địa trong thành lập bình đồ và trắc địa công trình xây dựng;

- Thực hiện được trắc địa khống chế mặt bằng, khống chế độ cao đo vẽ; đo vẽ chi tiết địa hình địa vật và mặt cắt công trình; sử dụng thành thạo máy trắc địa; ứng dụng được các phương pháp bình sai và các phần mềm trắc địa vào thực hiện trắc địa các công trình: Giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng;

- Tổ chức được hoạt động của tổ sản xuất khảo sát địa hình theo kế hoạch tiến độ và thực hiện các biện pháp an toàn khi đo đạc ngoài thực địa, trong tính toán kết xuất tài liệu ở văn phòng;

- Tổ chức thực hiện được việc thành lập bản đồ địa chính và áp dụng các quy định của Pháp luật, chính sách về quản lý đất đai của Nhà nước vào trong nhiệm vụ quản lý đất đai.

2. Chính trị, pháp luật, đạo đức tác phong công nghiệp, thể chất và quốc phòng

2.1 Chính trị, pháp luật:

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Nắm được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đạo hóa đất nước;

+ Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2.2.  Đạo đức, tác phong công nghiệp:

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề;

+ Có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất;

+ Có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, quan hệ tốt trong cộng đồng.

2.3. Thể chất, quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết;

+ Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập và lao động sản xuất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp Trung cấp ngành/nghề, học sinh làm việc được trong các doanh nghiệp đo đạc bản đồ hoặc các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng (Thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng...) với trách nhiệm kỹ thuật viên hoặc có thể là tổ trưởng sản xuất;

- Làm giáo viên trong các Trung tâm dạy nghề;

- Trực tiếp làm công tác kỹ thuật trắc địa trong các cơ quan quản lý đất đai từ cấp xã trở lên.

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome