10:27:09 PM | Thứ bảy 21/07/2018

Danh bạ điện thoại, email

 

STT HODEM TEN CHUCVU EMAIL DIEN THOAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CĐ - XD & NL TRUNG BỘ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0563510668
BAN GIÁM HIỆU    
134 Nguyễn Trung Tiến Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914005194
124 Nguyễn Văn Lục Phó Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914068322
125 Vũ Huy Mai Phó Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124722
117 Dương Minh Quân Phó Hiệu Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124936
CÔNG ĐOÀN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
VĂN THƯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0563510128
BAN BIÊN TẬP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ    
1 Lê Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975055948
2 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982670579
3 Trần Văn Huyên Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989295326
4 Nguyễn Văn Loi Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988084777
5 Ngô Thị Hồng Tân Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988801740
6 Phạm Thị Thảo Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982481894
7 Phạm Ngọc Văn Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978682408
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    
1 Đặng Ngọc Châu Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01659024288
2 Dương Thị Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905694968
3 Trần Thị Mai Thảo Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985190906
4 Nguyễn Thị Minh Trúc Kế toán viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914130195
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ    
1 Vũ Xuân Phong Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913639588
2 Đặng Văn An Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977798365
3 Lê Văn Dũng Phó Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973294963
4 Đỗ Hoài Anh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978554971
5 Phan Văn Dương Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977297669
6 Nguyễn Xuân Trí Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974777121
7 Nguyễn Thị Ái Vân Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905600682
8 Nguyễn Thị Thúy Văn Thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986486449
9 Lê Hữu Châu Lái xe   0914062698
10 Phan Hữu Cường Lái xe, NVKT    
11 Nguyễn Thành Huy NVKT    
12 Trần Phước Thiện NVKT   01668412945
13 Trần Viễn Thông NVKT   0988526278
14 Ngô Xuân Cang Bảo vệ   0985980846
15 Lê Lương Hiệu Bảo vệ   01694779762
16 Bùi Thành Khoa Bảo vệ   0935005281
17 Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ   01683142997
18 Phan Văn Quang Bảo vệ    
19 Trần Văn Thanh Bảo vệ    
20 Trần Văn Thi Bảo vệ   0169595189
21 Phan Chí Trung Bảo vệ   01686023918
22 Đỗ Hải Anh Tạp vụ    
23 Đào Văn Chắn Tạp vụ    
24 Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
25 Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
26 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
27 Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
28 Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
29 Phạm Thị Văn Tạp vụ    
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN    
1 Nguyễn Song Hữu Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989158548
2 Trần Văn Hoàn Phó trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06183351029
3 Hàng Văn Thiện Phó trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909102499
4 Hồ Ngọc Ẩn Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914742295
5 Nguyễn Thế Hùng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986958258
6 Trương Thị Thanh Hương Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903517970
7 Ngô Văn Lụa Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978485514
8 Nguyễn Minh Luyện Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935496625
9 Hoàng Quốc Phương Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974794388
10 Lê Thị Hà Anh Y sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987587564
11 Huỳnh Hữu Đức Y sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01683881174
12 Nguyễn Hữu Vinh Y sỹ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904492117
PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG    
1 Trần Ngọc Sang Trưởng phòng  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905509534
2 Phạm Văn Thanh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983830390
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO    
1 Lê Vĩnh Lãm Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01665756939
2 Thái Ngọc Trường Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909020517
3 Nguyễn Văn Bảy Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01642944179
4 Giản Tư Hòa Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907146992
5 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên   01259154053
6 Phan Văn Tân Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935841450
7 Cao Huy Thành Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987412777
8 Hồ Bính Thìn Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987791789
9 Bùi Đăng Trung Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977020216
10 Nguyễn Đình Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983314489
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC    
1 Nguyễn Hữu Thảo Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905329423
2 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914124913
3 Lê Ngọc Cường Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914121582
4 Lê Quang Dương Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905764072
5 Huỳnh Văn Huy Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0976542327
6 Nguyễn Thành Long Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0902859926
7 Trần Văn Nam Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0902985648
8 Hoàng Liên Sơn Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904620786
9 Phan Hùng Thiện Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0932467567
10 Nguyễn Văn Tiên Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01299317672
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ    
1 Phạm Thị Mạnh Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01667387485
2 Ngô Nam Thắng Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983066147
3 Võ Văn Bút Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914139067
4 Nguyễn Hữu Chung Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984336543
5 Cao Như Hùng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989268283
6 Phạm Quang Khải Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0932225379
7 Huỳnh Văn Luyến Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985253185
8 Lê Kim Ngọc Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905395025
9 Nguyễn Văn Phúc Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905847622
10 Trần Trung Quốc Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919765937
11 Hà Văn Tài Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935350180
12 Nguyễn Tấn Tài Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0947952340
13 Võ Tấn Tài Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905388613
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN    
1 Trương Thị Thiên Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986803995
2 Nguyễn Đình Do Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905335826
3 Nguyễn Tấn Bình Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935039334
4 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973276470
5 Nguyễn Văn Hậu Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987638326
6 Trần Đức Khuê Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986838349
7 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977070728
8 Trần Văn Thắng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977928779
9 Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972444223
KHOA KINH TẾ    
1 Trương Đình Khải Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914004674
2 Trịnh Thị Hồng Vi Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915800283
3 Phan Thụy Ánh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984335338
4 Bùi Thái Việt Hoàng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948737262
5 Nguyễn Thị Liêm Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01657888335
6 Võ Thị Minh Trang Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982006024
7 Hồ Thị Vui Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973132358
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP    
1 Nguyễn Xuân Đính Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982057307
2 Nguyễn Thị Hải Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986009046
3 Huỳnh Thị Thành Trưởng bộ môn Thú Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914607561
4 Đậu Văn Ất Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01685271699
5 Phạm Thị Cầm Giáo viên   0969961846
6 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907474936
7 Trần Mạnh Duẩn Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905623775
8 Trương Thị Hảo Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905230964
9 Phan Văn Hòa Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01635304928
10 Nguyễn Thị Hoang Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
11 Lương Thị Ngọc Hưng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987077399
12 Thái Quốc Huy Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0964383383
13 Hoàng Long Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01635672250
14 Huỳnh Thị Luyến Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01666079768
15 Nguyễn Lê Công Minh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01687160241
16 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913600565
17 Huỳnh Thị Mỹ Phi Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908971777
18 Nguyễn Sỹ Quỳ Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905902898
19 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01665199407
20 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979848016
21 Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986641422
22 Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986695914
23 Tăng Thị Thu Vân Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989453661
24 Phạm Thị Ngọc Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0943145337
25 Nguyễn Đắc Chính Bảo vệ rừng    
26 Phan Thị Thanh Thúy Tạp vụ    
KHOA TRẮC ĐỊA    
1 Phạm Đình Cẩm Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972064558
2 Nguyễn Duy Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984003040
3 Trần Thanh Hải Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973152829
4 Nguyễn Thế Hiếu Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01655188301
5 Nguyễn Thành Tài Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919398268
KHOA VẬN HÀNH XE MÁY    
1 Đoàn Văn Năm Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935590134
2 Bùi Văn Phàn Phó Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905841442
3 Nguyễn Văn Danh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919210354
4 Nguyễn Quang Định Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01293026983
5 Nguyễn Du Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982467306
6 Phạm Trọng Lợi Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01665536567
7 Trần Sỹ Phương Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905003927
8 Nguyễn Mạnh Quyết Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0944059603
9 Phạm Minh Tuân Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0916091568
KHOA XÂY DỰNG    
1 Lê Công Minh Trưởng Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914950619
2 Hà Văn Thất Phó Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905108584
3 Trương Vĩnh Hoàng Ánh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984335347
4 Bùi Văn Binh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982679007
5 Nguyễn Thanh Chiến Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989689503
6 Lê Văn Cừ Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01658525468
7 Nguyễn Đốc Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982010035
8 Phạm Sỹ Hiếu Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989636841
9 Nguyễn Nam Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01233992519
10 Nguyễn Văn Nam Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01659039756
11 Cao Hữu Thọ Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983300167
12 Phạm Sỹ Trung Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984248976
13 Thái Thanh Tùng Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914437426
TT DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN    
175 Phan Văn Thoại Giám Đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905329587
166 Đậu Văn Hải Phó Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948881978
165 Phạm Quốc Bình Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
167 Hoàng Đức Hiền Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
168 Thái Văn Hiền Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01682565456
169 Đậu Bá Nam Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914427234
170 Nguyễn Thành Nhơn Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984527594
171 Phan Văn Phước Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
172 Đặng Quang Sơn Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989493499
173 Lê Văn Táo Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905532819
174 Trần Văn Thanh Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0968002209
176 Nguyễn Quang Thường Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935585086
177 Đỗ Thị Thủy Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905207607
178 Nguyễn Văn Trí Giáo viên lái xe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0986387778
TT HỖ TRỢ TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM    
179 Nguyễn Thanh Bình Giám Đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903534903
180 Phan Thị Lân Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0972949373
181 Hồ Đắc Lợi Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01675116783
182 Vũ Thị Oanh Giáo viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01644937079

@2013 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG & NÔNG LÂM TRUNG BỘ

Trụ sở chính: KV8, P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn  - CS2: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định - CS3: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Điện thoại: (84-2563).510.669  -  Fax: (84-2563).510.128 -  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website thể hiện tốt trên IE7 + FireFox3 + Chrome