Written by Super User

Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị xin trân trọng thông báo trả sổ BHXH cho CBGV và người lao động:

1. Thời gian: từ ngày 30/8/2018 đến hết ngày 07/9/2018

2: Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Tầng 2, Khu Nhà hiệu bộ.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Trí: 0974.777.121