Written by Super User

Thông tin liên hệ:

Khoa Kinh tế

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân - Bình Định

Trưởng khoa: ThS. Trương Đình Khải Mobile: 0914004674

1. Giới thiệu chung

2. Ngành nghề đào tạo

- Kế toán doanh nghiệp

3. Cơ cấu tổ chức

Khoa hiện có 04 giáo viên chuyên trách đạt trình độ sau đại học.

 

TRƯỞNG KHOA

ThS. Trương Đình Khải

Email: dinhkhaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0914004674

 

 

Ths. Nguyễn Thị Liêm

Email: liemkhcbThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 01657888335

 

Ths. Hồ Thị Vui

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0973132358

 

Ths. Võ Thị Minh Trang

Email: minhtrangvoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0982006024

4. Thành tích đạt được

5. Cơ sở vật chất và một số hình ảnh hoạt động