Information Activities

14 July 2014
Hôm nay, ngày 14/7/2014 Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ đã được tiến hành tại Cơ sở 1 của trường. Tham dự Hội nghị có 107 đại biểu được ...
04 July 2014
Hôm qua, ngày 03/7/2014 tại Cơ sở 3 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây đựng và Nông Lâm Trung ...
14 June 2014
Hôm nay, ngày 14/6/2014 tại Cơ sở 1 của Trường Cao đẳng nghề CĐ-XD và NL Trung Bộ, Ban giám hiệu ...
12 May 2014
- Tên Bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ. Tên gói thầu: Gói ...
27 April 2014
Hôm qua, ngày 27/4/2014 đồng loạt tại 3 Cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông ...