Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0
HOVATEN VITRIVIECLAM EMAIL DIEN THOAI
BAN GIÁM HIỆU
Nguyễn Trung Tiến Hiệu Trưởng trungtienht@cdntrungbo.edu.vn 914005194
Vũ Huy Mai Phó Hiệu Trưởng vhmai@cdntrungbo.edu.vn 914124722
Dương Minh Quân Phó Hiệu Trưởng dmquan@cdntrungbo.edu.vn 914124936
VĂN THƯ 563.510.128
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đình Vĩnh Hảo GVKG haoktd@cdntrungbo.edu.vn 982670579
Bùi Thái Việt Hoàng GVKG openhoang@cdntrungbo.edu.vn 1637797968
Phan Thị Lân GVKG phanlan@cdntrungbo.edu.vn 972949373
Ngô Thị Hồng Tân GVKG tanktd@cdntrungbo.edu.vn 988801740
Phạm Ngọc Văn GVKG pnvan@cdntrungbo.edu.vn 978682408
Phạm Thị Thảo Phó Trưởng phòng ptthao@cdntrungbo.edu.vn 982481894
Lê Thị Thúy Hằng Trưởng phòng lehangdt@cdntrungbo.edu.vn 975055948
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Dương Thị Lý Trưởng phòng duongly@cdntrungbo.edu.vn 905694968
Phan Thụy Ánh GVKG phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn 984335338
Trần Thị Mai Thảo GVKG ttmthao@cdntrungbo.edu.vn 985190906
Đặng Ngọc Châu Kế toán viên chaudn@cdntrungbo.edu.vn 1659024288
Trịnh Thị Hồng Vi GVKG tthvi@cdntrungbo.edu.vn 915800283
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 563.510.669
Vũ Xuân Phong Trưởng phòng vxphong@cdntrungbo.edu.vn 913639588
Lê Văn Dũng Phó Trưởng phòng dungtrungbo@cdntrungbo.edu.vn 973294963
Đặng Văn An Phó Trưởng phòng andangvan@cdntrungbo.edu.vn 977798365
Đỗ Hoài Anh GVKG hoaianh16376@cdntrungbo.edu.vn 978554971
Phan Văn Dương GVKG duongpv@cdntrungbo.edu.vn 977297669
Nguyễn Xuân Trí GVKG tringuyen@cdntrungbo.edu.vn 974777121
Nguyễn Thị Thúy Văn Thư thuytchc@cdntrungbo.edu.vn 986486449
Lê Hữu Châu Lái xe   914062698
Phan Hữu Cường Lái xe, NVKT    
Nguyễn Thành Huy NVKT    
Trần Phước Thiện NVKT   1668412945
Trần Viễn Thông NVKT   988526278
Ngô Xuân Cang Bảo vệ   985980846
Lê Lương Hiệu Bảo vệ   1694779762
Bùi Thành Khoa Bảo vệ   935005281
Nguyễn Xuân Lý Bảo vệ    
Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ   1683142997
Phan Văn Quang Bảo vệ    
Trần Văn Thanh Bảo vệ    
Trần Văn Thi Bảo vệ   169595189
Phan Chí Trung Bảo vệ   1686023918
Đào Văn Chắn Tạp vụ    
Lưu Thị Nga Tạp vụ    
Tưởng Thị Nga Tạp vụ    
Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN
Nguyễn Song Hữu Trưởng phòng songhuu@cdntrungbo.edu.vn 989158548
Hàng Văn Thiện Phó trưởng phòng hangvanthien@cdntrungbo.edu.vn 909102499
Hồ Ngọc Ẩn GVKG ancdntb@cdntrungbo.edu.vn 914742295
Nguyễn Thế Hùng GVKG nthung@cdntrungbo.edu.vn 986958258
Ngô Văn Lụa GVKG ngolua@cdntrungbo.edu.vn 978485514
Nguyễn Minh Luyện GVKG luyenminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 935496625
Hoàng Quốc Phương GVKG hoangphuong@cdntrungbo.edu.vn 974794388
Lê Thị Hà Anh Y sỹ lthanh@cdntrungbo.edu.nv 987587564
Huỳnh Hữu Đức Y sỹ hhduc@cdntrungbo.edu.vn 1683881174
Nguyễn Hữu Vinh Y sỹ huuvinh@cdntrungbo.edu.vn 904492117
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Phạm Văn Thanh GVKG pvthanh@cdntrungbo.edu.vn 983830390
Nguyễn Thị Ái Vân GVKG aivankhcb@cdntrungbo.edu.vn 905600682
Trần Ngọc Sang Trưởng phòng ngocsangxd@cdntrungbo.edu.vn 905509534
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Nguyễn Thanh Bình Giám Đốc thanhbinh@cdntrungbo.edu.vn 903534903
Hồ Đắc Lợi GVKG hodacloiktd@cdntrungbo.edu.vn 1675116783
Nguyễn Thị Nhớ GVKG ntnho@cdntrungbo.edu.vn 905433726
Vũ Thị Oanh GVKG vtoanh@cdntrungbo.edu.vn 1644937079
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE
Phan Văn Thoại Giám Đốc thoaidt@cdntrungbo.edu.vn 905329587
Thái Ngọc Trường Phó Giám Đốc truongthaingoc@cdntrungbo.edu.vn 909020517
Đậu Văn Hải Phó Giám Đốc haixm@cdntrungbo.edu.vn 948881978
Phan Văn Thọ GVKG pvtho.it@cdntrungbo.edu.vn 984235884
Đỗ Thị Thủy GVKG thuydt@cdntrungbo.edu.vn 905207607
Hoàng Đức Hiền Giáo viên lái xe tvhien@cdntrungbo.edu.vn  
Thái Văn Hiền Giáo viên lái xe hdhien@cdntrungbo.edu.vn 1682565456
Đậu Bá Nam Giáo viên lái xe dbnam@cdntrungbo.edu.vn 914427234
Phan Văn Phước Giáo viên lái xe pvphuoc@cdntrungbo.edu.vn  
Đặng Quang Sơn Giáo viên lái xe quangson99@cdntrungbo.edu.vn 989493499
Lê Văn Táo Giáo viên lái xe taovhxm@cdntrungbo.edu.vn 905532819
Trần Văn Thanh Giáo viên lái xe tvthanh@cdntrungbo.edu.vn 968002209
Nguyễn Văn Trí Giáo viên lái xe nvtri@cdntrungbo.edu.vn 986387778
Lê Nguyễn Trọng Nhân HĐ - Giáo viên lái xe    
Nguyễn Duy Khanh HĐ - Giáo viên lái xe    
Nguyễn Nhật Huy HĐ - Giáo viên lái xe    
Ngô Minh Đệ HĐ - Giáo viên lái xe    
Nguyễn Thăng Bình HĐ - Giáo viên lái xe    
Nguyễn Văn Hòa HĐ - Giáo viên lái xe    
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Lê Vĩnh Lãm Trưởng Khoa levinhlam@cdntrungbo.edu.vn 1665756939
Nguyễn Văn Bảy Giáo viên nvbay@cdntrungbo.edu.vn 1642944179
Giản Tư Hòa Giáo viên gthoa@cdntrungbo.edu.vn 907146992
Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên   1259154053
Phan Văn Tân Giáo viên pvtan@cdntrungbo.edu.vn 935841450
Cao Huy Thành Giáo viên chthanh@cdntrungbo.edu.vn 987412777
Hồ Bính Thìn Giáo viên hbthin@cdntrungbo.edu.vn 987791789
Bùi Đăng Trung Giáo viên bdtrung@cdntrungbo.edu.vn 977020216
Nguyễn Đình Vũ Giáo viên ndvu@cdntrungbo.edu.vn 983314489
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
Nguyễn Hữu Thảo Trưởng Khoa nguyenhuuthao@cdntrungbo.edu.vn 905329423
Nguyễn Tiến Sỹ Phó Trưởng khoa ntsy@cdntrungbo.edu.vn 914124913
Lê Ngọc Cường Giáo viên cuong.ckdl@cdntrungbo.edu.vn 914121582
Lê Quang Dương Giáo viên duongdl@cdntrungbo.edu.vn 905764072
Huỳnh Văn Huy Giáo viên hvhuy@cdntrungbo.edu.vn 976542327
Nguyễn Thành Long Giáo viên ntlong@cdntrungbo.edu.vn 902859926
Trần Văn Nam Giáo viên tvnam@cdntrungbo.edu.vn 902985648
Hoàng Liên Sơn Giáo viên hlson@cdntrungbo.edu.vn 904620786
Nguyễn Văn Tiên Giáo viên nvtien@cdntrungbo.edu.vn 1299317672
Phan Hùng Thiện Giáo viên phthien@cdntrungbo.edu.vn 932467567
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Phạm Thị Mạnh Trưởng khoa phammanhktd@cdntrungbo.edu.vn 1667387485
Ngô Nam Thắng Phó Trưởng Khoa thangktd@cdntrungbo.edu.vn 983066147
Võ Văn Bút Giáo viên vovanbut@cdntrungbo.edu.vn 914139067
Nguyễn Hữu Chung Giáo viên nguyenhuuchung@cdntrungbo.edu.vn 984336543
Cao Như Hùng Giáo viên hungktd@cdntrungbo.edu.vn 989268283
Phạm Quang Khải Giáo viên khaiktd@cdntrungbo.edu.vn 932225379
Nguyễn Văn Loi Giáo viên nvloi@cdntrungbo.edu.vn 988084777
Huỳnh Văn Luyến Giáo viên luyenktd73@cdntrungbo.edu.vn 985253185
Lê Kim Ngọc Giáo viên ngoclekim@cdntrungbo.edu.vn 905395025
Nguyễn Văn Phúc Giáo viên nvphuc@cdntrungbo.edu.vn 905847622
Trần Trung Quốc Giáo viên ttquoc@cdntrungbo.edu.vn 919765937
Hà Văn Tài Giáo viên hvtai@cdntrungbo.edu.vn 935350180
Nguyễn Tấn Tài Giáo viên nguyentantai@cdntrungbo.edu.vn 947952340
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Trương Thị Thiên Lý Trưởng Khoa thienly@cdntrungbo.edu.vn 986803995
Nguyễn Đình Do Phó Trưởng Khoa donguyendinh@cdntrungbo.edu.vn 905335826
Nguyễn Tấn Bình Giáo viên binhkhcb@cdntrungbo.edu.vn 935039334
Nguyễn Thu Hằng Giáo viên nthang@cdntrungbo.edu.vn 973276470
Nguyễn Văn Hậu Giáo viên namhau@cdntrungbo.edu.vn 987638326
Trần Đức Khuê Giáo viên tdkhue@cdntrungbo.edu.vn 986838349
Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên nguyetct@cdntrungbo.edu.vn 977070728
Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên vtatuyet@cdntrungbo.edu.vn 972444223
Trần Văn Thắng Giáo viên tranthang@cdntrungbo.edu.vn 977928779
KHOA KINH TẾ
Trương Đình Khải Trưởng khoa dinhkhai@cdntrungbo.edu.vn 914004674
Nguyễn Thị Liêm Giáo viên liemkhcb@cdntrungbo.edu.vn 1657888335
Võ Thị Minh Trang Giáo viên minhtrangvo@cdntrungbo.edu.vn 982006024
Hồ Thị Vui Giáo viên htvui@cdntrungbo.edu.vn 973132358
KHOA NÔNG LÂM
Nguyễn Xuân Đính Trưởng Khoa dinhknl@cdntrungbo.edu.vn 982057307
Nguyễn Thị Hải Lý Phó Trưởng Khoa haily@cdntrungbo.edu.vn 986009046
Huỳnh Thị Thành Trưởng bộ môn Thú Y htthanh@cdntrungbo.edu.vn 914607561
Phạm Thị Cầm Giáo viên ptcam@cdntrungbo.edu.vn 969961846
Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giáo viên nguyenthanhcam@cdntrungbo.edu.vn 907474936
Trần Mạnh Duẩn Giáo viên tmduan@cdntrungbo.edu.vn 905623775
Nguyễn Văn Hân Giáo viên nvhan@cdntrungbo.edu.vn 1668908630
Phan Văn Hòa Giáo viên pvhoa@cdntrungbo.edu.vn 1635304928
Nguyễn Thị Hoang Giáo viên thihoang@cdntrungbo.edu.vn  
Thái Quốc Huy Giáo viên tqhuy@cdntrungbo.edu.vn 964383383
Hoàng Long Giáo viên hoanglong@cdntrungbo.edu.vn 1635672250
Huỳnh Thị Luyến Giáo viên htluyen@cdntrungbo.edu.vn 1666079768
Nguyễn Lê Công Minh Giáo viên leminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 1687160241
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên ntmnguyet@cdntrungbo.edu.vn 913600565
Huỳnh Thị Mỹ Phi Giáo viên myphi1811@cdntrungbo.edu.vn 908971777
Nguyễn Sỹ Quỳ Giáo viên nsquy@cdntrungbo.edu.vn 905902898
Trần Thị Tố Quyên Giáo viên toquyen@cdntrungbo.edu.vn 1665199407
Võ Thị Thu Thảo Giáo viên vttthao@cdntrungbo.edu.vn 979848016
Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên ntthinh@cdntrungbo.edu.vn 986841422
Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên nhtho@cdntrungbo.edu.vn 986695914
Tăng Thị Thu Vân Giáo viên thuvan@cdntrungbo.edu.vn 989453661
Nguyễn Đắc Chính Bảo vệ rừng    
Phan Thị Thanh Thúy Tạp vụ    
KHOA TRẮC ĐỊA
Phạm Đình Cẩm Phó Trưởng Khoa camkttd@cdntrungbo.edu.vn 972064558
Nguyễn Duy Hà Giáo viên duyha@cdntrungbo.edu.vn 984003040
Trần Thanh Hải Giáo viên thanhhai@cdntrungbo.edu.vn 973152829
Nguyễn Thế Hiếu Giáo viên thehieu@cdntrungbo.edu.vn 1655188301
Nguyễn Thành Tài Giáo viên nttai@cdntrungbo.edu.vn 919398268
KHOA VẬN HÀNH XE MÁY
Đoàn Văn Năm Trưởng Khoa dvnam@cdntrungbo.edu.vn 935590134
Nguyễn Văn Danh Giáo viên vandanh@cdntrungbo.edu.vn 919210354
Nguyễn Du Giáo viên nguyendu@cdntrungbo.edu.vn 982467306
Nguyễn Quang Định Giáo viên nqdinh@cdntrungbo.edu.vn 1293026983
Phạm Trọng Lợi Giáo viên trongloi@cdntrungbo.edu.vn 1665536567
Trần Sỹ Phương Giáo viên syphuongkxm@cdntrungbo.edu.vn 905003927
Nguyễn Mạnh Quyết Giáo viên nmquyet@cdntrungbo.edu.vn 944059603
Phạm Minh Tuân Giáo viên pmtuan@cdntrungbo.edu.vn 916091568
KHOA XÂY DỰNG
Lê Công Minh Trưởng Khoa congminhxd@cdntrungbo.edu.vn 914950619
Hà Văn Thất Phó Trưởng khoa vanthat@cdntrungbo.edu.vn 905108584
Trương Vĩnh Hoàng Ánh Giáo viên anhtrvh@cdntrungbo.edu.vn 984335347
Bùi Văn Binh Giáo viên bvbinh@cdntrungbo.edu.vn 982679007
Lê Văn Cừ Giáo viên lecu@cdntrungbo.edu.vn 1658525468
Nguyễn Thanh Chiến Giáo viên thanhchien@cdntrungbo.edu.vn 989689503
Nguyễn Đốc Giáo viên ngdoc@cdntrungbo.edu.vn 982010035
Nguyễn Nam Giáo viên ngnam@cdntrungbo.edu.vn 1233992519
Nguyễn Văn Nam Giáo viên nvnam@cdntrungbo.edu.vn 1659039756
Thái Thanh Tùng Giáo viên thaitung@cdntrungbo.edu.vn 914437426
Cao Hữu Thọ Giáo viên caothoxd@cdntrungbo.edu.vn 983300167
Phạm Sỹ Trung Giáo viên pstrung@cdntrungbo.edu.vn 984248976
Category: