Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tuyển dụng Quản lý, Kỹ sư, Công nhân, Lao động phổ thông số lượng lớn.

Written by Super User

Công ty cổ phần Sông Đà 3 tuyển dung Công nhân xây dựng: 250 người (nề, bê tông cốt thép, hàn, sắt hàn, gò hàn), Công nhân cơ giới: 75 người (Lái xe, đào, xúc, ủi, san, gạt, vận hành máy cần trục, vận hành máy khí nén,...), Công nhân cơ khí: 15 người (Thợ điện, thợ sửa chữa cơ khí)