Written by Super User

 

Chức năng nhiệm vụ của Trường được quy định tại Quyết định số 4320/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ NN&PTNT, cụ thể:

Written by Super User

 

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; phục vụ phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Written by Super User

 

Hướng tới "Chất lượng - Hiệu quả - Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiện đại – Phát triển bền vững".

Lucas Nogueira Authentic Jersey