Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0
STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM EMAIL ĐIỆN THOAI
BAN GIÁM HIỆU
1 Nguyễn Trung Tiến Hiệu Trưởng trungtienht@cdntrungbo.edu.vn 0914005194
2 Vũ Huy Mai Phó Hiệu Trưởng vhmai@cdntrungbo.edu.vn 0914124722
3 Dương Minh Quân Phó Hiệu Trưởng dmquan@cdntrungbo.edu.vn 0914124936
VĂN THƯ 0563.510.128
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
4 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo GVKG haoktd@cdntrungbo.edu.vn 0982670579
5 Bùi Thái Việt Hoàng GVKG openhoang@cdntrungbo.edu.vn 0337797968
6 Phan Thị Lân GVKG phanlan@cdntrungbo.edu.vn 0972949373
7 Ngô Thị Hồng Tân GVKG tanktd@cdntrungbo.edu.vn 0988801740
8 Phạm Ngọc Văn GVKG pnvan@cdntrungbo.edu.vn 0978682408
9 Phạm Thị Thảo Phó Trưởng phòng ptthao@cdntrungbo.edu.vn 0982481894
10 Lê Thị Thúy Hằng Trưởng phòng lehangdt@cdntrungbo.edu.vn 0975055948
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
11 Dương Thị Lý Trưởng phòng duongly@cdntrungbo.edu.vn 0905694968
12 Phan Thụy Ánh GVKG phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn 0984335338
13 Trần Thị Mai Thảo GVKG ttmthao@cdntrungbo.edu.vn 0985190906
14 Đặng Ngọc Châu Kế toán viên chaudn@cdntrungbo.edu.vn 0359024288
15 Trịnh Thị Hồng Vi GVKG tthvi@cdntrungbo.edu.vn 0915800283
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 0563.510.669
16 Vũ Xuân Phong Trưởng phòng vxphong@cdntrungbo.edu.vn 0913639588
17 Lê Văn Dũng Phó Trưởng phòng dungtrungbo@cdntrungbo.edu.vn 0973294963
18 Đặng Văn An Phó Trưởng phòng andangvan@cdntrungbo.edu.vn 0977798365
19 Đỗ Hoài Anh GVKG hoaianh16376@cdntrungbo.edu.vn 0978554971
20 Phan Văn Dương GVKG duongpv@cdntrungbo.edu.vn 0977297669
21 Nguyễn Xuân Trí GVKG tringuyen@cdntrungbo.edu.vn 0974777121
22 Nguyễn Thị Thúy Văn Thư thuytchc@cdntrungbo.edu.vn 0986486449
23 Lê Hữu Châu Lái xe   0914062698
24 Phan Hữu Cường Lái xe, NVKT    
25 Nguyễn Thành Huy NVKT    
26 Trần Phước Thiện NVKT   0368412945
27 Trần Viễn Thông NVKT   0988526278
28 Ngô Xuân Cang Bảo vệ   0985980846
29 Lê Lương Hiệu Bảo vệ   0394779762
30 Bùi Thành Khoa Bảo vệ   0935005281
31 Nguyễn Xuân Lý Bảo vệ    
32 Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ   0383142997
33 Phan Văn Quang Bảo vệ    
34 Trần Văn Thanh Bảo vệ    
35 Trần Văn Thi Bảo vệ   039595189
36 Phan Chí Trung Bảo vệ   0386023918
37 Đào Văn Chắn Tạp vụ    
38 Lưu Thị Nga Tạp vụ    
39 Tưởng Thị Nga Tạp vụ    
40 Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
41 Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
42 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
43 Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
44 Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN
45 Nguyễn Song Hữu Trưởng phòng songhuu@cdntrungbo.edu.vn 0989158548
46 Hàng Văn Thiện Phó trưởng phòng hangvanthien@cdntrungbo.edu.vn 0909102499
47 Hồ Ngọc Ẩn GVKG ancdntb@cdntrungbo.edu.vn 0914742295
48 Nguyễn Thế Hùng GVKG nthung@cdntrungbo.edu.vn 0986958258
49 Ngô Văn Lụa GVKG ngolua@cdntrungbo.edu.vn 0978485514
50 Nguyễn Minh Luyện GVKG luyenminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0935496625
51 Hoàng Quốc Phương GVKG hoangphuong@cdntrungbo.edu.vn 0974794388
52 Lê Thị Hà Anh Y sỹ lthanh@cdntrungbo.edu.nv 0987587564
53 Huỳnh Hữu Đức Y sỹ hhduc@cdntrungbo.edu.vn 0383881174
54 Nguyễn Hữu Vinh Y sỹ huuvinh@cdntrungbo.edu.vn 0904492117
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
55 Phạm Văn Thanh GVKG pvthanh@cdntrungbo.edu.vn 0983830390
56 Nguyễn Thị Ái Vân GVKG aivankhcb@cdntrungbo.edu.vn 0905600682
57 Trần Ngọc Sang Trưởng phòng ngocsangxd@cdntrungbo.edu.vn 0905509534
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
58 Nguyễn Thanh Bình Giám Đốc thanhbinh@cdntrungbo.edu.vn 0903534903
59 Hồ Đắc Lợi GVKG hodacloiktd@cdntrungbo.edu.vn 0375116783
60 Nguyễn Thị Nhớ GVKG ntnho@cdntrungbo.edu.vn 0905433726
61 Vũ Thị Oanh GVKG vtoanh@cdntrungbo.edu.vn 0344937079
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE
62 Phan Văn Thoại Giám Đốc thoaidt@cdntrungbo.edu.vn 0905329587
63 Thái Ngọc Trường Phó Giám Đốc truongthaingoc@cdntrungbo.edu.vn 0909020517
64 Đậu Văn Hải Phó Giám Đốc haixm@cdntrungbo.edu.vn 0948881978
65 Phan Văn Thọ GVKG pvtho.it@cdntrungbo.edu.vn 0984235884
66 Đỗ Thị Thủy GVKG thuydt@cdntrungbo.edu.vn 0905207607
67 Hoàng Đức Hiền Giáo viên lái xe tvhien@cdntrungbo.edu.vn  
68 Thái Văn Hiền Giáo viên lái xe hdhien@cdntrungbo.edu.vn 0382565456
69 Đậu Bá Nam Giáo viên lái xe dbnam@cdntrungbo.edu.vn 0914427234
70 Phan Văn Phước Giáo viên lái xe pvphuoc@cdntrungbo.edu.vn  
71 Đặng Quang Sơn Giáo viên lái xe quangson99@cdntrungbo.edu.vn 0989493499
72 Lê Văn Táo Giáo viên lái xe taovhxm@cdntrungbo.edu.vn 0905532819
73 Trần Văn Thanh Giáo viên lái xe tvthanh@cdntrungbo.edu.vn 0968002209
74 Nguyễn Văn Trí Giáo viên lái xe nvtri@cdntrungbo.edu.vn 0986387778
75 Lê Nguyễn Trọng Nhân HĐ - Giáo viên lái xe    
76 Nguyễn Duy Khanh HĐ - Giáo viên lái xe    
77 Nguyễn Nhật Huy HĐ - Giáo viên lái xe    
78 Ngô Minh Đệ HĐ - Giáo viên lái xe    
79 Nguyễn Thăng Bình HĐ - Giáo viên lái xe    
80 Nguyễn Văn Hòa HĐ - Giáo viên lái xe    
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
81 Lê Vĩnh Lãm Trưởng Khoa levinhlam@cdntrungbo.edu.vn 0365756939
82 Nguyễn Văn Bảy Giáo viên nvbay@cdntrungbo.edu.vn 0342944179
83 Giản Tư Hòa Giáo viên gthoa@cdntrungbo.edu.vn 0907146992
84 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên   01259154053
85 Phan Văn Tân Giáo viên pvtan@cdntrungbo.edu.vn 0935841450
86 Cao Huy Thành Giáo viên chthanh@cdntrungbo.edu.vn 0987412777
87 Hồ Bính Thìn Giáo viên hbthin@cdntrungbo.edu.vn 0987791789
88 Bùi Đăng Trung Giáo viên bdtrung@cdntrungbo.edu.vn 0977020216
89 Nguyễn Đình Vũ Giáo viên ndvu@cdntrungbo.edu.vn 0983314489
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
90 Nguyễn Hữu Thảo Trưởng Khoa nguyenhuuthao@cdntrungbo.edu.vn 0905329423
91 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Trưởng khoa ntsy@cdntrungbo.edu.vn 0914124913
92 Lê Ngọc Cường Giáo viên cuong.ckdl@cdntrungbo.edu.vn 0914121582
93 Lê Quang Dương Giáo viên duongdl@cdntrungbo.edu.vn 0905764072
94 Huỳnh Văn Huy Giáo viên hvhuy@cdntrungbo.edu.vn 0976542327
95 Nguyễn Thành Long Giáo viên ntlong@cdntrungbo.edu.vn 0902859926
96 Trần Văn Nam Giáo viên tvnam@cdntrungbo.edu.vn 0902985648
97 Hoàng Liên Sơn Giáo viên hlson@cdntrungbo.edu.vn 0904620786
98 Nguyễn Văn Tiên Giáo viên nvtien@cdntrungbo.edu.vn 01299317672
99 Phan Hùng Thiện Giáo viên phthien@cdntrungbo.edu.vn 0932467567
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
100 Phạm Thị Mạnh Trưởng khoa phammanhktd@cdntrungbo.edu.vn 0367387485
101 Ngô Nam Thắng Phó Trưởng Khoa thangktd@cdntrungbo.edu.vn 0983066147
102 Võ Văn Bút Giáo viên vovanbut@cdntrungbo.edu.vn 0914139067
103 Nguyễn Hữu Chung Giáo viên nguyenhuuchung@cdntrungbo.edu.vn 0984336543
104 Cao Như Hùng Giáo viên hungktd@cdntrungbo.edu.vn 0989268283
105 Phạm Quang Khải Giáo viên khaiktd@cdntrungbo.edu.vn 0932225379
106 Nguyễn Văn Loi Giáo viên nvloi@cdntrungbo.edu.vn 0988084777
107 Huỳnh Văn Luyến Giáo viên luyenktd73@cdntrungbo.edu.vn 0985253185
108 Lê Kim Ngọc Giáo viên ngoclekim@cdntrungbo.edu.vn 0905395025
109 Nguyễn Văn Phúc Giáo viên nvphuc@cdntrungbo.edu.vn 0905847622
110 Trần Trung Quốc Giáo viên ttquoc@cdntrungbo.edu.vn 0919765937
111 Hà Văn Tài Giáo viên hvtai@cdntrungbo.edu.vn 0935350180
112 Nguyễn Tấn Tài Giáo viên nguyentantai@cdntrungbo.edu.vn 0947952340
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
113 Trương Thị Thiên Lý Trưởng Khoa thienly@cdntrungbo.edu.vn 0986803995
114 Nguyễn Đình Do Phó Trưởng Khoa donguyendinh@cdntrungbo.edu.vn 0905335826
115 Nguyễn Tấn Bình Giáo viên binhkhcb@cdntrungbo.edu.vn 0935039334
116 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên nthang@cdntrungbo.edu.vn 0973276470
117 Nguyễn Văn Hậu Giáo viên namhau@cdntrungbo.edu.vn 0987638326
118 Trần Đức Khuê Giáo viên tdkhue@cdntrungbo.edu.vn 0986838349
119 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên nguyetct@cdntrungbo.edu.vn 0977070728
120 Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên vtatuyet@cdntrungbo.edu.vn 0972444223
121 Trần Văn Thắng Giáo viên tranthang@cdntrungbo.edu.vn 0977928779
KHOA KINH TẾ
122 Trương Đình Khải Trưởng khoa dinhkhai@cdntrungbo.edu.vn 0914004674
123 Nguyễn Thị Liêm Giáo viên liemkhcb@cdntrungbo.edu.vn 357888335
124 Võ Thị Minh Trang Giáo viên minhtrangvo@cdntrungbo.edu.vn 0982006024
125 Hồ Thị Vui Giáo viên htvui@cdntrungbo.edu.vn 0973132358
KHOA NÔNG LÂM
126 Nguyễn Xuân Đính Trưởng Khoa dinhknl@cdntrungbo.edu.vn 0982057307
127 Nguyễn Thị Hải Lý Phó Trưởng Khoa haily@cdntrungbo.edu.vn 0986009046
128 Huỳnh Thị Thành Trưởng bộ môn Thú Y htthanh@cdntrungbo.edu.vn 0914607561
129 Phạm Thị Cầm Giáo viên ptcam@cdntrungbo.edu.vn 0969961846
130 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giáo viên nguyenthanhcam@cdntrungbo.edu.vn 0907474936
131 Trần Mạnh Duẩn Giáo viên tmduan@cdntrungbo.edu.vn 0905623775
132 Nguyễn Văn Hân Giáo viên nvhan@cdntrungbo.edu.vn 0368908630
133 Phan Văn Hòa Giáo viên pvhoa@cdntrungbo.edu.vn 0335304928
134 Nguyễn Thị Hoang Giáo viên thihoang@cdntrungbo.edu.vn  
135 Thái Quốc Huy Giáo viên tqhuy@cdntrungbo.edu.vn 0964383383
136 Hoàng Long Giáo viên hoanglong@cdntrungbo.edu.vn 0335672250
137 Huỳnh Thị Luyến Giáo viên htluyen@cdntrungbo.edu.vn 0366079768
138 Nguyễn Lê Công Minh Giáo viên leminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0387160241
139 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên ntmnguyet@cdntrungbo.edu.vn 0913600565
140 Huỳnh Thị Mỹ Phi Giáo viên myphi1811@cdntrungbo.edu.vn 0908971777
141 Nguyễn Sỹ Quỳ Giáo viên nsquy@cdntrungbo.edu.vn 0905902898
142 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên toquyen@cdntrungbo.edu.vn 0365199407
143 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên vttthao@cdntrungbo.edu.vn 0979848016
144 Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên ntthinh@cdntrungbo.edu.vn 0986841422
145 Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên nhtho@cdntrungbo.edu.vn 0986695914
146 Tăng Thị Thu Vân Giáo viên thuvan@cdntrungbo.edu.vn 0989453661
147 Nguyễn Đắc Chính Bảo vệ rừng    
148 Phan Thị Thanh Thúy Tạp vụ    
KHOA TRẮC ĐỊA
149 Phạm Đình Cẩm Phó Trưởng Khoa camkttd@cdntrungbo.edu.vn 0972064558
150 Nguyễn Duy Hà Giáo viên duyha@cdntrungbo.edu.vn 0984003040
151 Trần Thanh Hải Giáo viên thanhhai@cdntrungbo.edu.vn 0973152829
152 Nguyễn Thế Hiếu Giáo viên thehieu@cdntrungbo.edu.vn 0355188301
153 Nguyễn Thành Tài Giáo viên nttai@cdntrungbo.edu.vn 0919398268
KHOA VẬN HÀNH XE MÁY
154 Đoàn Văn Năm Trưởng Khoa dvnam@cdntrungbo.edu.vn 0935590134
155 Nguyễn Văn Danh Giáo viên vandanh@cdntrungbo.edu.vn 0919210354
156 Nguyễn Du Giáo viên nguyendu@cdntrungbo.edu.vn 0982467306
157 Nguyễn Quang Định Giáo viên nqdinh@cdntrungbo.edu.vn 01293026983
158 Phạm Trọng Lợi Giáo viên trongloi@cdntrungbo.edu.vn 0365536567
159 Trần Sỹ Phương Giáo viên syphuongkxm@cdntrungbo.edu.vn 0905003927
160 Nguyễn Mạnh Quyết Giáo viên nmquyet@cdntrungbo.edu.vn 0944059603
161 Phạm Minh Tuân Giáo viên pmtuan@cdntrungbo.edu.vn 0916091568
KHOA XÂY DỰNG
162 Lê Công Minh Trưởng Khoa congminhxd@cdntrungbo.edu.vn 0914950619
163 Hà Văn Thất Phó Trưởng khoa vanthat@cdntrungbo.edu.vn 0905108584
164 Trương Vĩnh Hoàng Ánh Giáo viên anhtrvh@cdntrungbo.edu.vn 0984335347
165 Bùi Văn Binh Giáo viên bvbinh@cdntrungbo.edu.vn 0982679007
166 Lê Văn Cừ Giáo viên lecu@cdntrungbo.edu.vn 0358525468
167 Nguyễn Thanh Chiến Giáo viên thanhchien@cdntrungbo.edu.vn 0989689503
168 Nguyễn Đốc Giáo viên ngdoc@cdntrungbo.edu.vn 0982010035
169 Nguyễn Nam Giáo viên ngnam@cdntrungbo.edu.vn 01233992519
170 Nguyễn Văn Nam Giáo viên nvnam@cdntrungbo.edu.vn 0359039756
171 Thái Thanh Tùng Giáo viên thaitung@cdntrungbo.edu.vn 0914437426
172 Cao Hữu Thọ Giáo viên caothoxd@cdntrungbo.edu.vn 0983300167
173 Phạm Sỹ Trung Giáo viên pstrung@cdntrungbo.edu.vn 0984248976
Category: