Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0

 

STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM EMAIL ĐIỆN THOẠI
BAN GIÁM HIỆU
1 Dương Minh Quân Hiệu trưởng dmquan@cdntrungbo.edu.vn 0914124936
2 Vũ Huy Mai Phó Hiệu Trưởng vhmai@cdntrungbo.edu.vn 0914124722
3 Vũ Xuân Phong Phó Hiệu Trưởng vxphong@cdntrungbo.edu.vn 0913639588
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
4 Lê Thị Thúy Hằng Trưởng phòng lehangdt@cdntrungbo.edu.vn 0975055948
5 Phạm Thị Thảo Phó Trưởng phòng ptthao@cdntrungbo.edu.vn 0982481894
6 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo GVKG haoktd@cdntrungbo.edu.vn 0982670579
7 Bùi Thái Việt Hoàng GVKG openhoang@cdntrungbo.edu.vn 0337797968
8 Phan Thị Lân GVKG phanlan@cdntrungbo.edu.vn 0972949373
9 Ngô Thị Hồng Tân GVKG tanktd@cdntrungbo.edu.vn 0988801740
10 Phạm Ngọc Văn GVKG pnvan@cdntrungbo.edu.vn 0978682408
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
11 Dương Thị Lý Trưởng phòng Kế toán duongly@cdntrungbo.edu.vn 0905694968
12 Đặng Ngọc Châu Kế toán viên chaudn@cdntrungbo.edu.vn 0359024288
13 Phan Thụy Ánh GVKG phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn 0984335338
14 Trần Thị Mai Thảo GVKG ttmthao@cdntrungbo.edu.vn 0985190906
15 Trịnh Thị Hồng Vi GVKG tthvi@cdntrungbo.edu.vn 0915800283
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
16 Lê Văn Dũng Trưởng phòng dungtrungbo@cdntrungbo.edu.vn 0973294963
17 Đặng Văn An Phó Trưởng phòng andangvan@cdntrungbo.edu.vn 0977798365
18 Nguyễn Xuân Trí Phó Trưởng phòng tringuyen@cdntrungbo.edu.vn 0974777121
19 Nguyễn Thị Thúy Văn Thư thuytchc@cdntrungbo.edu.vn 0986486449
20 Trương Vĩnh Hoàng Ánh GVKG anhtrvh@cdntrungbo.edu.vn 0984335347
21 Phan Văn Dương GVKG duongpv@cdntrungbo.edu.vn 0977297669
22 Võ Thị Minh Trang GVKG minhtrangvo@cdntrungbo.edu.vn 0982006024
23 Lê Hữu Châu Lái xe   0914062698
24 Phan Hữu Cường Lái xe, NVKT   0848105189
25 Trần Phước Thiện NVKT   0368412945
26 Trần Viễn Thông NVKT   0988526278
27 Ngô Xuân Cang Bảo vệ   0985980846
28 Lê Lương Hiệu Bảo vệ   0394779762
29 Nguyến Kha Bảo vệ   0366199533
30 Bùi Thành Khoa Bảo vệ   0935005281
31 Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ   0383142997
32 Phan Văn Quang Bảo vệ    
33 Trần Văn Thanh Bảo vệ    
34 Trần Văn Thi Bảo vệ   039595189
35 Nguyễn Đình Thống Bảo vệ    
36 Đào Văn Chắn Tạp vụ    
37 Lưu Thị Nga Tạp vụ    
38 Tưởng Thị Nga Tạp vụ    
39 Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
40 Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
41 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
42 Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
43 Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
44 Nguyễn Song Hữu Trưởng phòng songhuu@cdntrungbo.edu.vn 0989158548
45 Hàng Văn Thiện Phó trưởng phòng hangvanthien@cdntrungbo.edu.vn 0909102499
46 Lê Thị Hà Anh Y sỹ lthanh@cdntrungbo.edu.nv 0987587564
47 Huỳnh Hữu Đức Y sỹ hhduc@cdntrungbo.edu.vn 0383881174
48 Nguyễn Hữu Vinh Y sỹ huuvinh@cdntrungbo.edu.vn 0904492117
49 Hồ Ngọc Ẩn GVKG ancdntb@cdntrungbo.edu.vn 0914742295
50 Nguyễn Thế Hùng GVKG nthung@cdntrungbo.edu.vn 0986958258
51 Ngô Văn Lụa GVKG ngolua@cdntrungbo.edu.vn 0978485514
52 Nguyễn Minh Luyện GVKG luyenminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0935496625
53 Hoàng Quốc Phương GVKG hoangphuong@cdntrungbo.edu.vn 0974794388
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
54 Trần Ngọc Sang Trưởng phòng ngocsangxd@cdntrungbo.edu.vn 0905509534
55 Phạm Văn Thanh GVKG pvthanh@cdntrungbo.edu.vn 0983830390
56 Nguyễn Thị Ái Vân GVKG aivankhcb@cdntrungbo.edu.vn 0905600682
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
57 Nguyễn Thanh Bình Giám Đốc thanhbinh@cdntrungbo.edu.vn 0903534903
58 Nguyễn Thị Nhớ GVKG ntnho@cdntrungbo.edu.vn 0905433726
59 Vũ Thị Oanh GVKG vtoanh@cdntrungbo.edu.vn 0344937079
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE
60 Phan Văn Thoại Giám Đốc thoaidt@cdntrungbo.edu.vn 0905329587
61 Đậu Văn Hải Phó Giám Đốc haixm@cdntrungbo.edu.vn 0948881978
62 Thái Ngọc Trường Phó Giám Đốc truongthaingoc@cdntrungbo.edu.vn 0909020517
63 Phan Văn Thọ GVKG pvtho.it@cdntrungbo.edu.vn 0984235884
64 Đỗ Thị Thủy GVKG thuydt@cdntrungbo.edu.vn 0905207607
65 Nguyễn Thăng Bình HĐ - Giáo viên lái xe    
66 Ngô Minh Đệ HĐ - Giáo viên lái xe    
67 Nguyễn Văn Hòa HĐ - Giáo viên lái xe    
68 Nguyễn Nhật Huy HĐ - Giáo viên lái xe    
69 Nguyễn Duy Khanh HĐ - Giáo viên lái xe    
70 Lê Nguyễn Trọng Nhân HĐ - Giáo viên lái xe    
71 Đậu Bá Nam Giáo viên lái xe dbnam@cdntrungbo.edu.vn 0914427234
72 Phan Văn Phước Giáo viên lái xe pvphuoc@cdntrungbo.edu.vn  
73 Đặng Quang Sơn Giáo viên lái xe quangson99@cdntrungbo.edu.vn 0989493499
74 Lê Văn Táo Giáo viên lái xe taovhxm@cdntrungbo.edu.vn 0905532819
75 Nguyễn Văn Trí Giáo viên lái xe nvtri@cdntrungbo.edu.vn 0986387778
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
76 Lê Vĩnh Lãm Trưởng Khoa levinhlam@cdntrungbo.edu.vn 0365756939
77 Nguyễn Văn Bảy Giáo viên nvbay@cdntrungbo.edu.vn 0342944179
78 Giản Tư Hòa Giáo viên gthoa@cdntrungbo.edu.vn 0907146992
79 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên   01259154053
80 Phan Văn Tân Giáo viên pvtan@cdntrungbo.edu.vn 0935841450
81 Cao Huy Thành Giáo viên chthanh@cdntrungbo.edu.vn 0987412777
82 Hồ Bính Thìn Giáo viên hbthin@cdntrungbo.edu.vn 0987791789
83 Bùi Đăng Trung Giáo viên bdtrung@cdntrungbo.edu.vn 0977020216
84 Nguyễn Đình Vũ Giáo viên ndvu@cdntrungbo.edu.vn 0983314489
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
85 Nguyễn Hữu Thảo Trưởng Khoa nguyenhuuthao@cdntrungbo.edu.vn 0905329423
86 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Trưởng khoa ntsy@cdntrungbo.edu.vn 0914124913
87 Lê Ngọc Cường Giáo viên cuong.ckdl@cdntrungbo.edu.vn 0914121582
88 Nguyễn Văn Danh Giáo viên vandanh@cdntrungbo.edu.vn 0919210354
89 Nguyễn Quang Định Giáo viên nqdinh@cdntrungbo.edu.vn 01293026983
90 Nguyễn Du Giáo viên nguyendu@cdntrungbo.edu.vn 0982467306
91 Lê Quang Dương Giáo viên duongdl@cdntrungbo.edu.vn 0905764072
92 Huỳnh Văn Huy Giáo viên hvhuy@cdntrungbo.edu.vn 0976542327
93 Phạm Trọng Lợi Giáo viên trongloi@cdntrungbo.edu.vn 0365536567
94 Trần Văn Nam Giáo viên tvnam@cdntrungbo.edu.vn 0902985648
95 Trần Sỹ Phương Giáo viên syphuongkxm@cdntrungbo.edu.vn 0905003927
96 Nguyễn Mạnh Quyết Giáo viên nmquyet@cdntrungbo.edu.vn 0944059603
97 Hoàng Liên Sơn Giáo viên hlson@cdntrungbo.edu.vn 0904620786
98 Phan Hùng Thiện Giáo viên phthien@cdntrungbo.edu.vn 0932467567
99 Nguyễn Văn Tiên Giáo viên nvtien@cdntrungbo.edu.vn 01299317672
100 Phạm Minh Tuân Giáo viên pmtuan@cdntrungbo.edu.vn 0916091568
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
101 Phạm Thị Mạnh Trưởng khoa phammanhktd@cdntrungbo.edu.vn 0367387485
102 Ngô Nam Thắng Phó Trưởng Khoa thangktd@cdntrungbo.edu.vn 0983066147
103 Hồ Đắc Lợi GVKG hodacloiktd@cdntrungbo.edu.vn 0375116783
104 Võ Văn Bút Giáo viên vovanbut@cdntrungbo.edu.vn 0914139067
105 Nguyễn Hữu Chung Giáo viên nguyenhuuchung@cdntrungbo.edu.vn 0984336543
106 Cao Như Hùng Giáo viên hungktd@cdntrungbo.edu.vn 0989268283
107 Phạm Quang Khải Giáo viên khaiktd@cdntrungbo.edu.vn 0932225379
108 Nguyễn Văn Loi Giáo viên nvloi@cdntrungbo.edu.vn 0988084777
109 Huỳnh Văn Luyến Giáo viên luyenktd73@cdntrungbo.edu.vn 0985253185
110 Lê Kim Ngọc Giáo viên ngoclekim@cdntrungbo.edu.vn 0905395025
111 Nguyễn Văn Phúc Giáo viên nvphuc@cdntrungbo.edu.vn 0905847622
112 Trần Trung Quốc Giáo viên ttquoc@cdntrungbo.edu.vn 0919765937
113 Hà Văn Tài Giáo viên hvtai@cdntrungbo.edu.vn 0935350180
114 Nguyễn Tấn Tài Giáo viên nguyentantai@cdntrungbo.edu.vn 0947952340
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
115 Trương Thị Thiên Lý Trưởng Khoa thienly@cdntrungbo.edu.vn 0986803995
116 Nguyễn Đình Do Phó Trưởng Khoa donguyendinh@cdntrungbo.edu.vn 0905335826
117 Đỗ Hoài Anh Giáo viên hoaianh16376@cdntrungbo.edu.vn 0978554971
118 Nguyễn Tấn Bình Giáo viên binhkhcb@cdntrungbo.edu.vn 0935039334
119 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên nthang@cdntrungbo.edu.vn 0973276470
120 Nguyễn Văn Hậu Giáo viên namhau@cdntrungbo.edu.vn 0987638326
121 Trần Đức Khuê Giáo viên tdkhue@cdntrungbo.edu.vn 0986838349
122 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên nguyetct@cdntrungbo.edu.vn 0977070728
123 Nguyễn Minh Phúc Giáo viên   0964956189
124 Trần Văn Thắng Giáo viên tranthang@cdntrungbo.edu.vn 0977928779
125 Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên vtatuyet@cdntrungbo.edu.vn 0972444223
KHOA KINH TẾ
126 Trương Đình Khải Trưởng khoa dinhkhai@cdntrungbo.edu.vn 0914004674
127 Nguyễn Thị Liêm Giáo viên liemkhcb@cdntrungbo.edu.vn 0357888335
128 Hồ Thị Vui Giáo viên htvui@cdntrungbo.edu.vn 0973132358
KHOA NÔNG LÂM
129 Nguyễn Xuân Đính Trưởng Khoa dinhknl@cdntrungbo.edu.vn 0982057307
130 Nguyễn Thị Hải Lý Phó Trưởng Khoa haily@cdntrungbo.edu.vn 0986009046
131 Trần Mạnh Duẩn GVKG tmduan@cdntrungbo.edu.vn 0905623775
132 Phạm Thị Cầm Giáo viên ptcam@cdntrungbo.edu.vn 0969961846
133 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giáo viên nguyenthanhcam@cdntrungbo.edu.vn 0907474936
134 Nguyễn Văn Hân Giáo viên nvhan@cdntrungbo.edu.vn 0368908630
135 Phan Văn Hòa Giáo viên pvhoa@cdntrungbo.edu.vn 0335304928
136 Nguyễn Thị Hoang Giáo viên thihoang@cdntrungbo.edu.vn 0336774367
137 Thái Quốc Huy Giáo viên tqhuy@cdntrungbo.edu.vn 0964383383
138 Huỳnh Thị Luyến Giáo viên htluyen@cdntrungbo.edu.vn 0366079768
139 Nguyễn Lê Công Minh Giáo viên leminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0387160241
140 Huỳnh Thị Mỹ Phi Giáo viên myphi1811@cdntrungbo.edu.vn 0908971777
141 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên toquyen@cdntrungbo.edu.vn 0365199407
142 Huỳnh Thị Thành Giáo viên htthanh@cdntrungbo.edu.vn 0914607561
143 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên vttthao@cdntrungbo.edu.vn 0979848016
144 Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên ntthinh@cdntrungbo.edu.vn 0986841422
145 Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên nhtho@cdntrungbo.edu.vn 0986695914
146 Tăng Thị Thu Vân Giáo viên thuvan@cdntrungbo.edu.vn 0989453661
147 Phan Thị Thanh Thúy Tạp vụ    
148 Nguyễn Đắc Chính Bảo vệ rừng    
KHOA TRẮC ĐỊA
149 Phạm Đình Cẩm Phó Trưởng Khoa camkttd@cdntrungbo.edu.vn 0972064558
150 Nguyễn Duy Hà Giáo viên duyha@cdntrungbo.edu.vn 0984003040
151 Trần Thanh Hải Giáo viên thanhhai@cdntrungbo.edu.vn 0973152829
152 Nguyễn Thế Hiếu Giáo viên thehieu@cdntrungbo.edu.vn 0355188301
153 Nguyễn Thành Tài Giáo viên nttai@cdntrungbo.edu.vn 0919398268
KHOA XÂY DỰNG
154 Lê Công Minh Trưởng Khoa congminhxd@cdntrungbo.edu.vn 0914950619
155 Hà Văn Thất Phó Trưởng khoa vanthat@cdntrungbo.edu.vn 0905108584
156 Bùi Văn Binh Giáo viên bvbinh@cdntrungbo.edu.vn 0982679007
157 Nguyễn Thanh Chiến Giáo viên thanhchien@cdntrungbo.edu.vn 0989689503
158 Lê Văn Cừ Giáo viên lecu@cdntrungbo.edu.vn 0358525468
159 Nguyễn Đốc Giáo viên ngdoc@cdntrungbo.edu.vn 0982010035
160 Nguyễn Nam Giáo viên ngnam@cdntrungbo.edu.vn 01233992519
161 Nguyễn Văn Nam Giáo viên nvnam@cdntrungbo.edu.vn 0359039756
162 Cao Hữu Thọ Giáo viên caothoxd@cdntrungbo.edu.vn 0983300167
163 Phạm Sỹ Trung Giáo viên pstrung@cdntrungbo.edu.vn 0984248976
164 Thái Thanh Tùng Giáo viên thaitung@cdntrungbo.edu.vn 0914437426
Category: