Thư điện tử | Hỏi đáp | Liên hệ
Written by Super User
Hits: 0

 

STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM EMAIL ĐIỆN THOAI
BAN GIÁM HIỆU
1 Dương Minh Quân Hiệu Trưởng dmquan@cdntrungbo.edu.vn 0914124936
2 Vũ Huy Mai Phó Hiệu Trưởng vhmai@cdntrungbo.edu.vn 0914124722
3 Vũ Xuân Phong Phó Hiệu Trưởng vxphong@cdntrungbo.edu.vn 0913639588
VĂN THƯ 0563.510.128
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
4 Lê Thị Thúy Hằng Trưởng phòng lehangdt@cdntrungbo.edu.vn 0975055948
5 Phạm Thị Thảo Phó Trưởng phòng ptthao@cdntrungbo.edu.vn 0982481894
6 Nguyễn Đình Vĩnh Hảo GVKG haoktd@cdntrungbo.edu.vn 0982670579
7 Bùi Thái Việt Hoàng GVKG openhoang@cdntrungbo.edu.vn 0337797968
8 Phan Thị Lân GVKG phanlan@cdntrungbo.edu.vn 0972949373
9 Ngô Thị Hồng Tân GVKG tanktd@cdntrungbo.edu.vn 0988801740
10 Phạm Ngọc Văn GVKG pnvan@cdntrungbo.edu.vn 0978682408
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
11 Dương Thị Lý Trưởng phòng duongly@cdntrungbo.edu.vn 0905694968
12 Phan Thụy Ánh GVKG phanthuyanh@cdntrungbo.edu.vn 0984335338
13 Trần Thị Mai Thảo GVKG ttmthao@cdntrungbo.edu.vn 0985190906
14 Đặng Ngọc Châu Kế toán viên chaudn@cdntrungbo.edu.vn 0359024288
15 Trịnh Thị Hồng Vi GVKG tthvi@cdntrungbo.edu.vn 0915800283
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 0563.510.669
16 Lê Văn Dũng Phó Trưởng phòng dungtrungbo@cdntrungbo.edu.vn 0973294963
17 Đặng Văn An Phó Trưởng phòng andangvan@cdntrungbo.edu.vn 0977798365
18 Võ Thị Minh Trang GVKG minhtrangvo@cdntrungbo.edu.vn 0982006024
19 Phan Văn Dương GVKG duongpv@cdntrungbo.edu.vn 0977297669
20 Nguyễn Xuân Trí GVKG tringuyen@cdntrungbo.edu.vn 0974777121
21 Nguyễn Thị Thúy Văn Thư thuytchc@cdntrungbo.edu.vn 0986486449
22 Lê Hữu Châu Lái xe   0914062698
23 Phan Hữu Cường Lái xe, NVKT    0848105189
24 Trần Phước Thiện NVKT   0368412945
25 Trần Viễn Thông NVKT   0988526278
26 Ngô Xuân Cang Bảo vệ   0985980846
27 Lê Lương Hiệu Bảo vệ   0394779762
28 Bùi Thành Khoa Bảo vệ   0935005281
29 Nguyễn Thanh Minh Bảo vệ   0383142997
30 Phan Văn Quang Bảo vệ    
31 Trần Văn Thanh Bảo vệ    
32 Trần Văn Thi Bảo vệ   039595189
33 Nguyễn Kha Bảo vệ   386023918
34 Đào Văn Chắn Tạp vụ    
35 Lưu Thị Nga Tạp vụ    
36 Tưởng Thị Nga Tạp vụ    
37 Phạm Thị Nghị Tạp vụ    
38 Nguyễn Thị Ngọc Tạp vụ    
39 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ    
40 Nguyễn Thị Tiến Tạp vụ    
41 Nguyễn Thị Hoài Thanh Tạp vụ    
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN
42 Nguyễn Song Hữu Trưởng phòng songhuu@cdntrungbo.edu.vn 0989158548
43 Hàng Văn Thiện Phó trưởng phòng hangvanthien@cdntrungbo.edu.vn 0909102499
44 Hồ Ngọc Ẩn GVKG ancdntb@cdntrungbo.edu.vn 0914742295
45 Nguyễn Thế Hùng GVKG nthung@cdntrungbo.edu.vn 0986958258
46 Ngô Văn Lụa GVKG ngolua@cdntrungbo.edu.vn 0978485514
47 Nguyễn Minh Luyện GVKG luyenminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0935496625
48 Hoàng Quốc Phương GVKG hoangphuong@cdntrungbo.edu.vn 0974794388
49 Lê Thị Hà Anh Y sỹ lthanh@cdntrungbo.edu.nv 0987587564
50 Huỳnh Hữu Đức Y sỹ hhduc@cdntrungbo.edu.vn 0383881174
51 Nguyễn Hữu Vinh Y sỹ huuvinh@cdntrungbo.edu.vn 0904492117
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
52 Phạm Văn Thanh GVKG pvthanh@cdntrungbo.edu.vn 0983830390
53 Nguyễn Thị Ái Vân GVKG aivankhcb@cdntrungbo.edu.vn 0905600682
54 Trần Ngọc Sang Trưởng phòng ngocsangxd@cdntrungbo.edu.vn 0905509534
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
55 Nguyễn Thanh Bình Giám Đốc thanhbinh@cdntrungbo.edu.vn 0903534903
56 Hồ Đắc Lợi GVKG hodacloiktd@cdntrungbo.edu.vn 0375116783
57 Nguyễn Thị Nhớ GVKG ntnho@cdntrungbo.edu.vn 0905433726
58 Vũ Thị Oanh GVKG vtoanh@cdntrungbo.edu.vn 0344937079
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE
59 Phan Văn Thoại Giám Đốc thoaidt@cdntrungbo.edu.vn 0905329587
60 Thái Ngọc Trường Phó Giám Đốc truongthaingoc@cdntrungbo.edu.vn 0978427968
61 Đậu Văn Hải Phó Giám Đốc haixm@cdntrungbo.edu.vn 0948881978
62 Phan Văn Thọ GVKG pvtho.it@cdntrungbo.edu.vn 0984235884
63 Đỗ Thị Thủy GVKG thuydt@cdntrungbo.edu.vn 0905207607
64 Đậu Bá Nam Giáo viên lái xe dbnam@cdntrungbo.edu.vn 0914427234
65 Phan Văn Phước Giáo viên lái xe pvphuoc@cdntrungbo.edu.vn  
66 Đặng Quang Sơn Giáo viên lái xe quangson99@cdntrungbo.edu.vn 0989493499
67 Lê Văn Táo Giáo viên lái xe taovhxm@cdntrungbo.edu.vn 0905532819
68 Trần Văn Thanh Giáo viên lái xe tvthanh@cdntrungbo.edu.vn 0968002209
69 Nguyễn Văn Trí Giáo viên lái xe nvtri@cdntrungbo.edu.vn 0986387778
70 Lê Nguyễn Trọng Nhân HĐ - Giáo viên lái xe    
71 Nguyễn Duy Khanh HĐ - Giáo viên lái xe    
72 Nguyễn Nhật Huy HĐ - Giáo viên lái xe    
73 Ngô Minh Đệ HĐ - Giáo viên lái xe    
74 Nguyễn Thăng Bình HĐ - Giáo viên lái xe    
75 Nguyễn Văn Hòa HĐ - Giáo viên lái xe    
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
76 Lê Vĩnh Lãm Trưởng Khoa levinhlam@cdntrungbo.edu.vn 0365756939
77 Nguyễn Văn Bảy Giáo viên nvbay@cdntrungbo.edu.vn 0342944179
78 Giản Tư Hòa Giáo viên gthoa@cdntrungbo.edu.vn 0907146992
79 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên   01259154053
80 Phan Văn Tân Giáo viên pvtan@cdntrungbo.edu.vn 0935841450
81 Cao Huy Thành Giáo viên chthanh@cdntrungbo.edu.vn 0987412777
82 Hồ Bính Thìn Giáo viên hbthin@cdntrungbo.edu.vn 0987791789
83 Bùi Đăng Trung Giáo viên bdtrung@cdntrungbo.edu.vn 0977020216
84 Nguyễn Đình Vũ Giáo viên ndvu@cdntrungbo.edu.vn 0983314489
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
85 Nguyễn Hữu Thảo Trưởng Khoa nguyenhuuthao@cdntrungbo.edu.vn 0905329423
86 Nguyễn Tiến Sỹ Phó Trưởng khoa ntsy@cdntrungbo.edu.vn 0914124913
87 Lê Ngọc Cường Giáo viên cuong.ckdl@cdntrungbo.edu.vn 0914121582
88 Lê Quang Dương Giáo viên duongdl@cdntrungbo.edu.vn 0905764072
89 Huỳnh Văn Huy Giáo viên hvhuy@cdntrungbo.edu.vn 0976542327
90 Nguyễn Thành Long Giáo viên ntlong@cdntrungbo.edu.vn 0902859926
91 Trần Văn Nam Giáo viên tvnam@cdntrungbo.edu.vn 0902985648
92 Hoàng Liên Sơn Giáo viên hlson@cdntrungbo.edu.vn 0904620786
93 Nguyễn Văn Tiên Giáo viên nvtien@cdntrungbo.edu.vn 01299317672
94 Phan Hùng Thiện Giáo viên phthien@cdntrungbo.edu.vn 0932467567
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
95 Phạm Thị Mạnh Trưởng khoa phammanhktd@cdntrungbo.edu.vn 0367387485
96 Ngô Nam Thắng Phó Trưởng Khoa thangktd@cdntrungbo.edu.vn 0983066147
97 Võ Văn Bút Giáo viên vovanbut@cdntrungbo.edu.vn 0914139067
98 Nguyễn Hữu Chung Giáo viên nguyenhuuchung@cdntrungbo.edu.vn 0984336543
99 Cao Như Hùng Giáo viên hungktd@cdntrungbo.edu.vn 0989268283
100 Phạm Quang Khải Giáo viên khaiktd@cdntrungbo.edu.vn 0932225379
101 Nguyễn Văn Loi Giáo viên nvloi@cdntrungbo.edu.vn 0988084777
102 Huỳnh Văn Luyến Giáo viên luyenktd73@cdntrungbo.edu.vn 0985253185
103 Lê Kim Ngọc Giáo viên ngoclekim@cdntrungbo.edu.vn 0905395025
104 Nguyễn Văn Phúc Giáo viên nvphuc@cdntrungbo.edu.vn 0905847622
105 Trần Trung Quốc Giáo viên ttquoc@cdntrungbo.edu.vn 0919765937
106 Hà Văn Tài Giáo viên hvtai@cdntrungbo.edu.vn 0935350180
107 Nguyễn Tấn Tài Giáo viên nguyentantai@cdntrungbo.edu.vn 0947952340
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
108 Trương Thị Thiên Lý Trưởng Khoa thienly@cdntrungbo.edu.vn 0986803995
109 Nguyễn Đình Do Phó Trưởng Khoa donguyendinh@cdntrungbo.edu.vn 0905335826
110 Đỗ Hoài Anh Giáo viên hoaianh16376@cdntrungbo.edu.vn 0978554971
111 Nguyễn Tấn Bình Giáo viên binhkhcb@cdntrungbo.edu.vn 0935039334
112 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên nthang@cdntrungbo.edu.vn 0973276470
113 Nguyễn Văn Hậu Giáo viên namhau@cdntrungbo.edu.vn 0987638326
114 Trần Đức Khuê Giáo viên tdkhue@cdntrungbo.edu.vn 0986838349
115 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên nguyetct@cdntrungbo.edu.vn 0977070728
116 Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên vtatuyet@cdntrungbo.edu.vn 0972444223
117 Trần Văn Thắng Giáo viên tranthang@cdntrungbo.edu.vn 0977928779
KHOA KINH TẾ
118 Trương Đình Khải Trưởng khoa dinhkhai@cdntrungbo.edu.vn 0914004674
119 Nguyễn Thị Liêm Giáo viên liemkhcb@cdntrungbo.edu.vn 0357888335
120 Hồ Thị Vui Giáo viên htvui@cdntrungbo.edu.vn 0973132358
KHOA NÔNG LÂM
121 Nguyễn Xuân Đính Trưởng Khoa dinhknl@cdntrungbo.edu.vn 0982057307
122 Nguyễn Thị Hải Lý Phó Trưởng Khoa haily@cdntrungbo.edu.vn 0986009046
123 Huỳnh Thị Thành Trưởng bộ môn Thú Y htthanh@cdntrungbo.edu.vn 0914607561
124 Phạm Thị Cầm Giáo viên ptcam@cdntrungbo.edu.vn 0969961846
125 Nguyễn Thị Thanh Cẩm Giáo viên nguyenthanhcam@cdntrungbo.edu.vn 0907474936
126 Trần Mạnh Duẩn Giáo viên tmduan@cdntrungbo.edu.vn 0905623775
127 Nguyễn Văn Hân Giáo viên nvhan@cdntrungbo.edu.vn 0368908630
128 Phan Văn Hòa Giáo viên pvhoa@cdntrungbo.edu.vn 0335304928
129 Nguyễn Thị Hoang Giáo viên thihoang@cdntrungbo.edu.vn 0336774367 
130 Thái Quốc Huy Giáo viên tqhuy@cdntrungbo.edu.vn 0964383383
131 Huỳnh Thị Luyến Giáo viên htluyen@cdntrungbo.edu.vn 0366079768
132 Nguyễn Lê Công Minh Giáo viên leminhnguyen@cdntrungbo.edu.vn 0387160241
133 Huỳnh Thị Mỹ Phi Giáo viên myphi1811@cdntrungbo.edu.vn 0908971777
134 Nguyễn Sỹ Quỳ Giáo viên nsquy@cdntrungbo.edu.vn 0905902898
135 Trần Thị Tố Quyên Giáo viên toquyen@cdntrungbo.edu.vn 0365199407
136 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên vttthao@cdntrungbo.edu.vn 0979848016
137 Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên ntthinh@cdntrungbo.edu.vn 0986841422
138 Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên nhtho@cdntrungbo.edu.vn 986695914
139 Tăng Thị Thu Vân Giáo viên thuvan@cdntrungbo.edu.vn 0989453661
140 Nguyễn Đắc Chính Bảo vệ rừng    
141 Phan Thị Thanh Thúy Tạp vụ    
KHOA TRẮC ĐỊA
142 Phạm Đình Cẩm Phó Trưởng Khoa camkttd@cdntrungbo.edu.vn 0972064558
143 Nguyễn Duy Hà Giáo viên duyha@cdntrungbo.edu.vn 0984003040
144 Trần Thanh Hải Giáo viên thanhhai@cdntrungbo.edu.vn 0973152829
145 Nguyễn Thế Hiếu Giáo viên thehieu@cdntrungbo.edu.vn 0355188301
146 Nguyễn Thành Tài Giáo viên nttai@cdntrungbo.edu.vn 0919398268
KHOA VẬN HÀNH XE MÁY
147 Đoàn Văn Năm Trưởng Khoa dvnam@cdntrungbo.edu.vn 0935590134
148 Nguyễn Văn Danh Giáo viên vandanh@cdntrungbo.edu.vn 0919210354
149 Nguyễn Du Giáo viên nguyendu@cdntrungbo.edu.vn 0982467306
150 Nguyễn Quang Định Giáo viên nqdinh@cdntrungbo.edu.vn 01293026983
151 Phạm Trọng Lợi Giáo viên trongloi@cdntrungbo.edu.vn 0365536567
152 Trần Sỹ Phương Giáo viên syphuongkxm@cdntrungbo.edu.vn 0905003927
153 Nguyễn Mạnh Quyết Giáo viên nmquyet@cdntrungbo.edu.vn 0944059603
154 Phạm Minh Tuân Giáo viên pmtuan@cdntrungbo.edu.vn 0916091568
KHOA XÂY DỰNG
155 Lê Công Minh Trưởng Khoa congminhxd@cdntrungbo.edu.vn 0914950619
156 Hà Văn Thất Phó Trưởng khoa vanthat@cdntrungbo.edu.vn 0905108584
157 Trương Vĩnh Hoàng Ánh Giáo viên anhtrvh@cdntrungbo.edu.vn 0984335347
158 Bùi Văn Binh Giáo viên bvbinh@cdntrungbo.edu.vn 0982679007
159 Lê Văn Cừ Giáo viên lecu@cdntrungbo.edu.vn 0358525468
160 Nguyễn Thanh Chiến Giáo viên thanhchien@cdntrungbo.edu.vn 0989689503
161 Nguyễn Đốc Giáo viên ngdoc@cdntrungbo.edu.vn 0982010035
162 Nguyễn Nam Giáo viên ngnam@cdntrungbo.edu.vn 01233992519
163 Nguyễn Văn Nam Giáo viên nvnam@cdntrungbo.edu.vn 0359039756
164 Thái Thanh Tùng Giáo viên thaitung@cdntrungbo.edu.vn 0914437426
165 Cao Hữu Thọ Giáo viên caothoxd@cdntrungbo.edu.vn 0983300167
166 Phạm Sỹ Trung Giáo viên pstrung@cdntrungbo.edu.vn 0984248976

 

Category: